KOMUNIKAT 


Uprzejmie informuję, że stosownie do wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w roku akademickim 2020/2021, w trakcie epidemii COVID-19, postanowiliśmy dostosować bazę hotelową akademików do powyższych wytycznych. 
Oznacza to zmniejszenie ilości miejsc w domach studenckich. Osoby, którym przydzielono miejsca w domach studenckich na podstawie decyzji JM Rektora z dnia 14 lipca 2020 roku, zostają utrzymane w mocy. 
Pozostała liczba miejsc jest przeznaczona dla studentów pierwszego roku studiów, uczestników programu Erasmus+ oraz cudzoziemców – uczestników rocznego kursu przygotowawczego, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

/-Bogdan Theisebach/
Kanclerz