en
menu

W dniach 8-19 lipca 2019 r. promotorzy pracy doktorskiej Youlina Ye – chińskiego studenta studiów III st. na kierunku Dyrygentura na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – prof. zw. dr hab. Waldemar Górskidr hab. Beata Wróblewska, prof. AM oraz dr hab. Liliana Górska, prof. AM, będą przebywali w Xiamen w Chinach na zaproszenie tamtejszego dziekana Wydziału Muzycznego – prof. Zhen Yanga. Wizyta będzie się wiązała z promowaniem muzyki chińskiej i polskiej oraz wymianą doświadczeń w zakresie interpretacji utworów wokalno-instrumentalnych na Wydziale Muzyki, Uniwersytetu Tan Kay Kee College w Xiamen. W ramach tego pobytu odbędą się m.in. dwa koncerty Youlina Ye, podczas których zostanie wykonana kantata Beaty Wróblewskiej pt. „Mu Guiying” na sopran solo, instrument regionalny Jing Hu, chór mieszany i orkiestrę. Wykonawcami będą chóry: Xiamen Siming District Musician Association Choir i University Choir Xiamen TKK College in Xiamen, orkiestra złożona z instrumentalistów Symphonic Orchestra of the Theater, Opera and Dance in Xiamen oraz soliści z Peking Opera Theatre in Szanghai. Koncert odbędzie się w sali Teatru Opery i Tańca w Xiamen.

Będzie to pierwszy koncert przygotowany w ramach przewodu doktorskiego z Dyrygentury na tamtejszej uczelni oraz na obszarze Chin.