W dniach 10–11 listopada br., na zaproszenie Dyrektora Polskiego Radia Chopin, prof. Marcina Gmysa, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wzięła udział w II Maratonie Chopinowskim, odbywającym się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Nasi pedagodzy i studenci wykonali większość dzieł Fryderyka Chopina. Ich występy spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem organizatorów i publiczności.

Wszystkim wykonawcom oraz pedagogom, którzy przygotowali studentów do udziału w koncertach, składamy serdeczne gratulacje.

Szczególne podziękowania za ogromny trud organizacyjny kierujemy również do Kierownika Katedry Fortepianu, dr. hab. Pawła Rydla oraz Kierownik Katedry Wokalistyki, prof. dr hab. Ewy Marciniec.

 

Prorektor ds. artystycznych


Nagrania z Maratonu są dostępne:

chopinmaraton.pl