Szanowni Państwo,
w związku z pogłębiającym się niedofinansowaniem uczelni artystycznych, Rektorzy uczelni artystycznych działających w naszym kraju, zgromadzeni na posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, które odbywało się w dniach 14-15 września 2022 r. w Warszawie, jednomyślnie podjęli uchwałę o następującej treści: (dokument pdf)