Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłasza nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej monografii zbiorowej Sztuka europejskiego baroku. Zgłaszany do publikacji tekst powinien być oryginalny i nie może być wcześniej opublikowany w części lub w całości.

Recenzowana książka zostanie wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w formie drukowanej i e-booka.

Prosimy o nadsyłanie tekstów do 15 grudnia 2023 r. na adres m.karwaszewska@amuz.gda.pl.

Do tekstu należy załączyć:

  • Notę biograficzną (do 150 słów)
  • Afiliację autora /autorów
  • ORCID iD (jeśli autor posiada)
  • Streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
  • Bibliografię cytowaną
  • Słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (od 3 do 5)

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wydawniczą.

 

Poprzedni tom „Sztuki europejskiego baroku. Anglia | Francja” (red. Monika Karwaszewska, Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, 2022) otrzymał ZŁOTY DYPLOM w kat. VII Kategoria – Publikacja naukowa lub popularnonaukowa w Międzynarodowym Konkursie „Muzyczne Orły” 2022.