Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach rządowej inicjatywy „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów, naukowców i nauczycieli.

NAWA wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) będzie realizowała na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzy działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami”, „Solidarni z naukowcami” oraz „Solidarni z nauczycielami”.

– Dziś przedstawiciele akademickiego środowiska na Białorusi, którzy walczą o demokratyczne rządy w swoim kraju, narażeni są na represje. Naszym obowiązkiem jest wyciągnięcie solidarnej dłoni pomocy w ich kierunku. Podkreślamy tym, że należymy do tego samego akademickiego świata wartości, w którym szanowna jest wolność, praworządność i demokracja – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Przewodniczący Rady NAWA prof. Tomasz Pietrzykowski podkreśla: – Wsparcie Białorusi jest niezwykle ważne w obecnych czasach, dlatego też cieszę się, że w ramach wspólnej inicjatywy „Solidarni z Białorusią” Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej będzie mogła przyznać stypendia najlepszym studentom, naukowcom oraz nauczycielom.

W ramach działania „Solidarni ze studentami” 150 osób otrzyma stypendia na rok akademicki 2020/2021. NAWA przeznaczy na nie 2 mln zł. Dla 25 naukowców z Białorusi przewidziane są natomiast stypendia na prowadzenie badań naukowych na polskich uczelniach i w instytutach badawczo-naukowych. Budżet działania „Solidarni z naukowcami” to 2 mln zł.

Studenci i naukowcy bez względu na miejsce zamieszkania powinni mieć swobodny dostęp do edukacji, prowadzenia badań naukowych oraz decydowania o swojej przyszłości – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. – Przyznanie stypendiów dla studentów, naukowców i nauczycieli to kolejne działania NAWA, jakie podejmujemy w geście solidarności z Białorusią. Stu osobom zaoferowaliśmy już w sierpniu bezpłatne miejsca w ramach programu „Letnie kursy języka i kultury polskiej” – dodaje dr Grażyna Żebrowska.

W przyznawaniu stypendiów studentom i naukowcom będzie uczestniczył KRASP.

Polskie uczelnie już wspierają Białorusinów w ramach własnych programów. Działania NAWA zwiększają oferowaną pomoc. Liczymy, że wsparcie płynące z tak różnych źródeł będzie skuteczne i dotrze do większej grupy potrzebujących – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP.

NAWA przyzna także stypendia 15 nauczycielom języka polskiego na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021 w ramach działania „Solidarni z nauczycielami”. Budżet tego działania to 53 tys. zł. Nauczycieli wskaże Uniwersytet Śląski.

 

Źródło: nawa.gov.pl