Serdecznie zachęcamy studentów aMuz do wysłania zgłoszenia do kolejnej, XIV edycji Studenckiego Nobla.  

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Celem NZS jest wyróżnienie studentów, którzy zdobywają wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. To jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny w pełni stworzony przez organizację studencką.  

Zostanie laureatem to także szansa dla młodych ludzi na zaistnienie w świecie nauki i biznesu.  

 

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić formularz poprzez stronę internetową studenckinobel.info/logowanie.
Zapisy trwają do 31 marca.


Regulamin Studencki Nobel 2023

Konkurs podzielony jest na 9 kategorii. Na zakończenie zaplanowana jest uroczysta gala, na której zostaną wręczone nagrody o łącznej wartości 50 000 złotych ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Bank Gospodarstwa Krajowego jest tegorocznym partnerem strategicznym XIV edycji Studenckiego Nobla. BGK to polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Bank realizuje programy rozwojowe w zakresie np. dostępu do mieszkań i czystego powietrza oraz infrastruktury publicznej. BGK finansuje działalność bieżącą oraz inwestycje przedsiębiorstw i samorządów. BGK jest obecny w każdym regionie Polski oraz za granicą (przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie). Wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. 

BGK jest pomysłodawcą idei 3W, która odpowiada na wyzwanie wielkich zmian, jakie czekają nas w przyszłości. Idea 3W jest wizją przyszłości, w której – jako całe społeczeństwo – odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy i w której możemy utrzymać i podnosić jakość naszego życia zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów. W 3W skupiamy się na 3 zasobach, które będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość: to woda, wodór i węgiel. Głównym celem 3W jest zadanie budowania i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo. 

 

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć w mediach społecznościowych: