Z ogromną radością informujemy, że międzynarodowy projekt partnerstwa strategicznego HarMA+: Europejska panorama metod kształcenia i innowacji dydaktycznych w wyższych uczelniach muzycznych – obszar teorii muzyki (2020–2023) został pomyślnie zrealizowany. Niezmiernie cieszy fakt, że raport końcowy podsumowujący ten trzyletni projekt został wysoko oceniony, a rezultaty projektu zostaną opublikowane na platformie Komisji Europejskiej i posłużą jako dobra praktyka.

 

W ramach projektu HarMA+ międzynarodowy zespół teoretyków muzyki z czterech uczelni partnerskich: Conservatoire royal de Bruxelles – lider projektu (Bruksela, Belgia), Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (Gdańsk, Polska), Estonian Academy of Music and Theatre (Tallin, Estonia), Liszt Ferenc Academy of Music (Budapeszt, Węgry) pod egidą Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów – AEC (Bruksela, Belgia) zrealizował następujące zadania:

  • przygotowanie i uruchomienie platformy online jako bazy wiedzy, informacji dla teoretyków muzyki;
  • opracowanie Europejskiej Bibliografii podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych z zakresu teorii muzyki;
  • przygotowanie i udostępnienie repozytorium sylabusów przedmiotów z zakresu teorii muzyki, prowadzonych w poszczególnych uczelniach muzycznych Europy;
  • opracowanie wielojęzycznego słownika terminologicznego z zakresu teorii muzyki.

Zespół reprezentujący aMuz tworzyli:

dr hab. Renata Skupin – koordynator merytoryczny, członek komitetu kierującego projektem HarMA+

mgr Piotr Jędrzejczyk

mgr Agata Krawczyk

dr Marta Walkusz

przy wsparciu organizacyjnym mgr Mileny Osieckiej – specjalistki ds. międzynarodowych z Biura Współpracy Międzynarodowej.

 

Uczestnictwo zespołu gdańskiego w projekcie HarMA+ obejmowało współpracę w zakresie wszystkich rezultatów intelektualnych, udział w seminariach szkoleniowych, warsztatach i wymianie międzynarodowej. Zespół gdański był ponadto indywidualnie odpowiedzialny za przygotowanie Europejskiej Bibliografii podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych z zakresu teorii muzyki. Wszystkie rezultaty projektu dostępne są na stronie: harmaplus.eu/pl.

Warto dodać, iż Akademia Muzyczna w Gdańsku była gospodarzem 3. edycji Międzynarodowego Seminarium HarMA (19-21 kwietnia 2023), które stanowiło finałowe wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu HarMA+.

 

Na kanwie tego sukcesu ruszyła kolejna odsłona projektu – HarMA HUB, o której również będziemy na bieżąco informować. Cieszymy się, że potencjał aMuz jest dostrzegany w środowisku międzynarodowym i możemy współtworzyć ważne projekty dla środowiska wyższych uczelni muzycznych.