Z przyjemnością informujemy, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 marca 2019 roku w sprawie stypendiów ministra dla studentów” przyznał w roku akademickim 2023/2024 stypendia następującym studentom naszej Uczelni:

  1. Jagoda Staruch / studentka III roku studiów I st. z klasy śpiewu prof. dr hab. Ewy Marciniec
  2. Szymon Wieczorek / student I roku studiów II st. z klasy kompozycji mgra Pawła Mykietyna oraz z klasy klarnetu dra hab. Andrzeja Wojciechowskiego
  3. Bartosz Wiśniewski / student II roku studiów II st. z klasy fortepianu dra Macieja Gańskiego

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się dnia 7 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie.


Laureatom stypendiów serdecznie gratulujemy!