Szanowni Państwo – Pracownicy i Studenci aMuz,

z niekłamaną radością pragnę podzielić się z Państwem informacją, jaka dotarła do nas niedawno – nasza Uczelnia uzyskała kategorię A w ewaluacji działalności naukowo-artystycznej za lata 2017-2021.

Wynik tej parametryzacji jest zasługą działań wszystkich pracowników naszej Akademii, a w szczególności pracowników badawczo-dydaktycznych. Państwa aktywność artystyczna, naukowa, zaangażowanie w pracę znalazły odzwierciedlenie w tak wysokiej ocenie eksperckiej. Ufamy, że fakt ten będzie dla Państwa inspiracją i motywacją do dalszych poszukiwań twórczych.

Osobne słowa podziękowania pragnę skierować na ręce osób, które przygotowały pełną dokumentację do procesu ewaluacji. Jakość pracy, jaką włożyliście Państwo w przygotowanie rzetelnego raportu, dała szansę na obiektywną ocenę naszego dorobku.

 

Ryszard Minkiewicz

Rektor