Do udziału w Konkursie zgłoszono 14 kompozycji, z których wszystkie spełniały warunki określone Regulaminem.

Podczas posiedzenia w dniu 6 grudnia 2022 Jury Konkursu w składzie:

prof. dr hab. Krzysztof Olczak – przewodniczący
dr Monika Kaźmierczak
mgr Piotr Jędrzejczyk
mgr Kamil Cieślik – sekretarz

postanowiło przyznać następujące nagrody:

  • I MIEJSCE Adam Dzieżyk (godło Silent123)
  • II MIEJSCE Jakub Pawlak (godło MoltoMelto55)
  • III MIEJSCE Maria Trzpis (ZDN4321 II)

Serdecznie gratulujemy!