Studencie!

Weź udział w inspirującym, intensywnym programie, podczas którego zdefiniujesz swoją wizję rozwoju zawodowego, zaprojektujesz ścieżkę kariery, znajdziesz swój osobisty, kluczowy przekaz oraz stworzysz plan budowania swojej autentycznej MARKI ARTYSTYCZNEJ!

CO TO?

Marka Artysty: Rozwój kariery i przedsiębiorczości artystycznej to przedmiot fakultatywny obejmujący wykłady, ćwiczenia, dyskusje i prezentacje case study. Za udział w przedmiocie można uzyskać 4 punkty ECTS, które są przyznawane dopiero po ukończeniu całego kursu, czyli po dwóch semestrach.

DLA KOGO?

Przedmiot jest skierowany do studentów wszystkich wydziałów aMuz studiów:

> licencjackich (II, III, IV rok),

> magisterskich (I, II rok),

> doktoranckich (III rok).

KIEDY?

Przedmiot jest realizowany ONLINE przez dwa semestry (pierwszy i drugi) w łącznym wymiarze 60 h wykładowych.
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (jednorazowo 4 h wykładowe raz na dwa tygodnie). 

Terminy zajęć (piątki):
I semestr — 2020: 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 18.12, 2021: 08.01, 22.01

II semestr — 2021: 19.02, 05.03, 19.03, 16.04, 23.04, 14.05, 28.05
w godz. 15:30-18:30

Forma zajęć

wykład + ćwiczenia + dyskusje + prezentacje case study

Limit miejsc

brak

JAK MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ?

Mailowe zgłoszenia na zajęcia (wyłącznie na cały kurs, czyli dwa semestry!) przyjmują do piątku, 9.10.2020, do godz. 14:00 pracownicy Biur Działu Nauczania:

Wydział I: k.lapinska@amuz.gda.pl

Wydział II: k.krawczuk@amuz.gda.pl

Wydział III: k.gorzynski@amuz.gda.pl

Wydział IV: k.kulakowska@amuz.gda.pl

Im szybciej się zgłosisz, tym lepiej!

KTO POPROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia poprowadzI Anna Proszowska-Sala, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Salzburgu w klasie klawesynu prof. Kennetha Gilberta oraz prof. Elżbiety Chojnackiej, jak również Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie klawesynu prof. Leszka Kędrackiego. Koncertowała solo i z orkiestrami w Polsce i zagranicą. Swoją artystyczną edukację poszerzyła o studia z zakresu nauk ekonomicznych i psychologicznych na najlepszych uczelniach w kraju m.in. na Koźmiński University oraz Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od 16 lat jest związana z biznesem. W swojej dotychczasowej karierze zarządzałam działami public affairs, public relations i komunikacji korporacyjnej w polskich i międzynarodowych firmach. Jest założycielką i CEO CITYBELL CONSULTING, jednej z wiodących, wielokrotnie nagradzanej firm doradztwa komunikacyjnego w Polsce.
Nadzorowała realizację ponad 150 projektów doradczych i kampanii promocyjnych o randze krajowej i międzynarodowej dla ponad 50 firm, marek oraz instytucji publicznych m.in. dla T-mobile, Orange, Jeronimo Martins, COSTA COFEE, Grupy Ströer, PZU, ABB, Warszawy, Poznania, Gdańska i wielu innych. W kreowanych przeze nią i jej zespół wydarzeniach wzięło udział ponad 200 tys. osób, a realizowane kampanie publicity wygenerowały ponad 10 tysięcy publikacji w kluczowych mediach gospodarczych, branżowych, lifestylowych on-line i off-line o wartości ponad 15 mln zł.
Połączenie osobistych doświadczeń zawodowych ze świata sztuki i biznesu pozwoliło jej na stworzenie programu rozwoju osobistego i zawodowego o unikatowej wartości i zaoferowanie wolnego od stereotypów i schematów spojrzenia z nowej perspektywy na zawodowe możliwości i działalność artystyczną. Jako trener i Performance Enhancement Coach współpracuje z wybitnymi muzykami, aktorami, młodymi i utalentowanymi profesjonalistami z branży artystycznej i kreatywnej jak również z przedstawicielami biznesu. Od wielu lat prowadzi działalność dydaktyczną jako wykładowca i opiekun merytoryczny programów studiów podyplomowych współpracując z uczelniami artystycznymi i biznesowymi w kraju i za granicą.

 

IDEA i opis PRZEDMIOTU "Marka Artysty: Rozwój kariery i przedsiębiorczości artystycznej"

Przedmiot ten związany jest z rozwojem zawodowym i osobistym. Koncentruje się na wyzwalaniu potencjału twórczego, kreatywności, poszerzeniu perspektywy w odniesieniu do osobistych i zawodowych możliwości, definiowania własnej artystycznej tożsamości, powołania, długo i krótkoterminowych celów oraz projektowaniu Wizji i Strategii Kariery Artystycznej.

Praca ze studentami w ramach realizacji tego przedmiotu nastawiona będzie na zwiększenie, a następnie utrzymanie wyższego poziomu osobistej efektywności. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technik pracy, wiedzy i umiejętności psychologicznych prowadzącej program przedmiotu pomaga stawić czoła i przekształcić narzucone przez siebie przeszkody w realizację działań.

Przedmiot ten obejmuje również zagadnienia związane z planowaniem działań promocyjnych, w tym narzędziami i technikami służącymi budowaniu Marki osobistej; Marki zespołu; Marki orkiestry. Marki Edukacyjnej. Obejmować będzie zagadnienia związane z procesem brandingu, przygotowania zestawu głównych materiałów promocyjnych on-line i off-line, planowaniu działań komunikacyjnych stałych i projektowych oraz przeglądzie możliwości prezentacji i promocji własnych przedsięwzięć artystycznych w świecie earned, owned i paid media.

Zakres merytoryczny – zagadnienia wykładowe i warsztatowe

 • Self-Assesment – określenie punktu wyjścia – Gdzie jestem teraz?
 • Definiowanie artystycznej tożsamości.
 • Mapowanie sukcesu i redefinicja sukcesu we współczesnej branży muzycznej – Poszerzenie perspektywy patrzenia na aktualne i potencjalne osobiste możliwości działalności artystycznej i zawodowej, idee i pomysły. Poszukiwanie rozwiązań, eksperymentowanie.
 • Doprecyzowanie lub zredefiniowanie własnych celów zawodowych i osobistych.
 • Zasady odnoszenia sukcesu w życiu zawodowym.
 • Rozwijanie strategicznego podejścia do zarządzania swoją przyszłą karierą zawodową. Nadanie priorytetów i mierników efektywności swoim działaniom.
 • Kształtowanie proaktywnej postawy w opozycji do postawy reaktywnej.
 • Budowanie świadomości ograniczających przekonań własnych i oraz przekonań wzmacniających, które mają wpływ na indywidualnej kształtowanie kariery zawodowej: instrumentalnej i pedagogicznej.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i frustracją.
 • Zarządzanie sobą w czasie – Prezentacja metod lepszego planowania swojej pracy. Określenie właściwych proporcji na konieczne działania w obszarach: ćwiczenie, tworzenie, działalność artystyczna, pedagogiczna, marketing, promocja, nawiązywanie kontaktów, budowanie swojego CV, rozwój osobisty, nabywanie nowych kompetencji, odpoczynek, życie osobiste.
 • Rola odwagi w rozwoju kariery artystycznej – Jak sobie radzić ze strachem przed porażką, oceną i popełnieniem błędu, odmową i rozczarowaniem.
 • Stworzenie Wizji Swojej Kariery Artystycznej i Zawodowej w określonej perspektywie czasowej. Stworzenie Planu działania.
 • Obietnica marki osobistej; Tożsamość marki osobistej; Korzyści zawodowe z silnej marki osobistej.
 • Profesjonalne Bio. Profesjonalne CV.
 • Signature Story, Signature Voice, Signature Content i Signature Style.
 • Redefiniowanie sukcesu w przemyśle artystycznym we współczesnym świecie w sztuce muzycznej.
 • Pojęcie „Klienta” w muzycznej branży artystycznej i definiowanie jego potrzeb.
 • Mapowanie projektu artystycznego i kreowanie doświadczenia: a) Koncertu; b) Festiwalu; c) Konkursu
 • Mapowanie produktu edukacyjnego.
 • Planowanie nagrania płyty (wydawnictwa muzycznego) – dobór repertuaru, studia nagrań, przygotowanie do procesu produkcyjnego.
 • Strategia, narzędzia i techniki promocji wydawnictwa płytowego
 • Planowanie i zarządzanie wydarzeniem artystycznym: Tworzenie koncepcji. Produkcja. Zarządzanie. Budowanie Marki wydarzenia. Strategia promocji.
 • Zasady tworzenia i rozwijania sieci kontaktów zawodowych.
 • Rola partnerstw w działalności artystycznej.
 • Obietnica marki osobistej; Tożsamość marki osobistej; Korzyści zawodowe z silnej marki osobistej.
 • Jak budować swoją publiczność?
 • Zasady realizowania działań publicity i współpracy z mediami.
 • Materiały promocyjne – BTL.
 • Rola zdjęć we współczesnej komunikacji marketingowej.
 • Strona www – Struktura, Cele i Treści.
 • Budowanie wizerunku on-line w mediach społecznościowych. Plusy i minusy nieobecności. Najważniejsze zasady komunikacji social mediowe w zależności od rodzaju medium. Jakie medium wybrać. Jak budować relacje z użytkownikami? Case study. Planowanie i realizacja działań komunikacyjnych stałych i projektowych służących budowaniu:
  A. Marki osobistej;
  B. Marki zespołu;
  C. Marki orkiestry;
  D. Marki edukacyjnej;
  E. Koncertu;
  G. Festiwalu;
  F. Fundacji.

Metody prowadzenia zajęć

 • Wykłady
 • Prezentacja case study
 • Warsztaty
 • Dyskusje
 • Metody pracy kreatywnej – Points of You
 • Dedykowane materiały ćwiczeniowe i dydaktyczne
 • Prezentacje własnych projektów przygotowanych przez studentów