en 中文

Galeria

Szanowni Pedagodzy i Pracownicy Administracji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,

Jak co roku w dniu 14 października – w Dniu Edukacji Narodowej – obchodzimy Dzień Nauczyciela. Święto to z jednej strony pobudza do refleksji nad tym, czego już dokonaliśmy jako dydaktycy, z drugiej zaś inspiruje do rozważań nad rolą nauczyciela, mistrza w procesie kształtowania talentu młodego muzyka. Akademia Muzyczna w Gdańsku może poszczycić się kadrą dydaktyczną na najwyższym światowym poziomie. Świadczą o tym wszystkie sukcesy, jakie stały się udziałem naszych wychowanków. Fakt ten napawa mnie jako Rektora dumą. Sukcesy te nie miałyby miejsca, gdyby nie empatia, chęć pomocy i oddana praca wszystkich pracowników administracyjnych naszej Uczelni. 

W imieniu Władz Akademii Muzycznej w Gdańsku pragnę złożyć wszystkim Państwu serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, wspaniałych osiągnięć dydaktycznych, badawczych i artystycznych. Niech rozpoczynający się właśnie nowy rok akademicki będzie czasem spokojnej, pełnej sukcesów pracy kształtującej wysoką pozycję naszej Alma Mater.

 

Z wyrazami najgłębszego szacunku,

 

/- prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz/
Rektor

 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (PDF)