en
menu

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Sala 208, budynek B
e-mail: rekrutacja1@amuz.gda.pl
tel. (+48 58) 3009 228 (w godzinach dyżuru)

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału II – Instrumentalnego
Sala 214, budynek A
e-mail: rekrutacja2@amuz.gda.pl
tel. (+48 58) 3009 219 (w godzinach dyżuru)

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału III – Wokalno-Aktorskiego
Sala 208, budynek B
e-mail: rekrutacja3@amuz.gda.pl
tel. (+48 58) 3009 228 (w godzinach dyżuru)

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Sala 308, budynek B
e-mail: rekrutacja4@amuz.gda.pl
tel. (+48 58) 3009 256 (w godzinach dyżuru)

 

 

Na czas egzaminów wstępnych istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Domach Studenckich Akademii Muzycznej:
DOMY STUDENTA
tel. (+48 58) 3009 260

 

Adres uczelni:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk