Lipiec 2021

XI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Organowej im. Jana Pieterszoona Sweel...

10.06–26.09.2021

czwartek-niedziela

Konkurs Kompozytorski na Miniaturę Klawesynową 2021

12.06–15.11.2021

sobota-poniedziałek

II Recital dyplomowy Pawła Wiśniewskiego – akordeon (studia I st.)

1.07.2021

czwartek

15:00

II Recital dyplomowy Pawła Ratajka – akordeon (studia II st.)

1.07.2021

czwartek

16:30

IKMMA ONLINE MEETINGS

2-4.07.2021

piątek-niedziela

14:00-17:00

44. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej G...

2.07–27.08.2021

piątek-piątek

20:15

Letnie warsztaty taneczne

5-9.07.2021

poniedziałek-piątek

GRaMuz #41 | Koncert Dużej Orkiestry Symfonicznej

5.07.2021

poniedziałek

19:00