Maj 2021

Nagranie ścieżki dźwiękowej do filmu PO MIŁOŚĆ

31.05.2021

Godziny otwarcia budynków aMuz w dn. 3-4.06.2021

27.05.2021

Konkurs Czerwonej Róży 2021

25.05.2021

Gratulacje dla prof. dra hab. Krzysztofa Olczaka

18.05.2021

Wydłużenie terminu składania wniosków o stypendia doktoranckie i proja...

18.05.2021

Wyniki IV Uczelnianego Konkursu "Polska Miniatura"

12.05.2021

Uroczystość wręczenia nominacji doktorskich i habilitacyjnych

5.05.2021

Uroczystość nadania sali 416 imienia prof. Eugeniusza Głowskiego

5.05.2021

Podyplomowe Studia Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej

4.05.2021