Maj 2023

Nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej monografii zbioro...

23.05.2023

Nabór tekstów do publikacji zbiorowej z cyklu Musica sacra pt. „Chóral...

23.05.2023

Splendor Gedanensis 2023 dla prof. dra hab. Andrzeja Szadejki

21.05.2023

Doroczne obchody Święta Uczelni

9.05.2023