Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłasza nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej monografii zbiorowej „Sztuka europejskiego baroku”. Zgłaszany do publikacji tekst powinien być oryginalny i nie może być wcześniej opublikowany w części lub w całości.


Recenzowana książka zostanie wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w formie drukowanej i e-booka (rok wydania 2023).

Prosimy o nadsyłanie tekstów do dnia 31 października 2023 r. na adres m.karwaszewska@amuz.gda.pl. Instrukcja wydawnicza do przygotowania tekstu znajduje się na stronie Wydawnictwa pod tym linkiem.

 

Do tekstu należy załączyć:

  • Notę biograficzną (do 150 słów)
  • Afiliację autora /autorów
  • ORCID iD (jeśli autor posiada)
  • Streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
  • Bibliografię cytowaną
  • Słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (od 3 do 5)