Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku od 2018 roku jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii w ramach Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa, działającą na podstawie Statutu Akademii.

Zajmuje się publikowaniem prac o charakterze naukowym, artystycznym i dydaktycznym, a także upowszechnianiem twórczości kompozytorskiej pedagogów i doktorantów aMuz, w postaci wydawnictw nutowych.

Dotychczasowy dorobek naukowy i artystyczny obejmuje monografie: jednoautorskie, wieloautorskie i zbiorowe, publikacje pokonferencyjne, edycje źródłowo-krytyczne, katalogi i informatory, podręczniki metodyczne, skrypty i zeszyty naukowe, wydawnictwa jubileuszowe oraz wydawnictwa nutowe.

 

Regulamin Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki