Urodzony w 1993 r. kompozytor, dyrygent i aranżer; student studiów doktoranckich w klasie kompozycji prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz w Akademii Muzycznej w Krakowie; absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie kompozycji prof. Krzysztofa Olczaka (dyplom z wyróżnieniem w 2017 roku) oraz klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Elżbiety Wiesztordt-Sulecińskiej (dyplom w 2019 roku); wieloletni przewodniczący Koła Artystyczno-Naukowego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki oraz dyrektor artystyczny i dyrygent Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej w latach 2015–2017; od 2016 roku wykładowca gdańskiej Akademii Muzycznej oraz współpracownik Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku; od 2017 roku redaktor, kopista i korektor współpracujący z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Jego kompozycje wykonywane były na licznych festiwalach (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowe Forum Altówkowe w Poznaniu) oraz koncertach w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, m.in. uzyskał I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór na akordeon solo lub na akordeon i zespół kameralny (2014) oraz I miejsce na konkursie Stwórz Boarding Music na pokłady samolotów eurolot.com (2014). Jest beneficjentem Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014, 2015), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2015, 2016), Stypendium Marszałka Województwa pomorskiego dla Twórców Kultury (2018), Stypendium doktoranckiego Akademii Muzycznej w Krakowie (2018) i Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku dla Najlepszych Studentów (2013, 2014, 2015, 2016). W 2015 roku za działalność twórczą otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, a w maju 2016 roku był finalistą konkursu Czerwonej Róży, jako najlepszy student Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

 

aktualizacja: 7.05.2020