Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w specjalnościach: teoria muzyki, kompozycja (dyplomy magisterskie), oraz dyrygentura (dyplom licencjacki). W ramach programu Erasmus odbyła roczne studia kompozytorskie w Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinie. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Muzyki Filmowej, Komputerowej i Twórczości Audiowizualnej na Akademii Muzycznej w Łodzi.

Od 2007 roku prowadzi w gdańskiej Uczelni zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów teoretyczno-muzycznych, m.in. kształcenia słuchu, zasad muzyki, harmonii, analizy dzieła muzycznego, instrumentacji i współczesnych technik kompozytorskich. Jej utwory wykonywane były na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie oraz na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej NYYD w Tallinie (Estonia). Jest autorką muzyki do kilku etiud filmowych i utworów audiowizualnych. Była jurorką konkursów kompozytorskich organizowanych przez Akademię Muzyczną w Gdańsku, m.in. konkursu na logo dźwiękowe Bałtyckiego Festiwalu Nauki, oraz organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu na Aranżację Dzieł Feliksa Nowowiejskiego. Cyklicznie zasiada również w jury Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznych Umiejętności Słuchowych.