fot. Piotr Rodak

 

Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (filologia polska; uczestniczka Filologicznego Studium Doktoranckiego) oraz Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Od ponad dwudziestu lat pracuje w aMuz jako teoretyk muzyki, prowadząc zajęcia na wszystkich wydziałach. Bierze czynny udział w pracach organizacyjnych uczelni, pełniąc funkcję Prodziekana ds. studenckich na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, jak również opiekuna Koła Artystyczno-Naukowego tego wydziału (od 2012 r.), przewodnicząc działaniom Uczelnianej Komisji Planowania, organizując ostatnie edycje międzynarodowej sesji naukowej „Organy i muzyka organowa” (2012, 2015). Uczestniczy także w pracach redakcyjnych wydziałowych publikacji i czasopisma naukowego „Aspekty Muzyki” (korekta językowa i redakcja techniczna). Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są relacje muzyki z literaturą, twórczość operowa oraz muzyka organowa, pasją – codzienna praca ze studentami.