W wyniku wyborów, które odbyły się 29 czerwca i 1 lipca 2020 r. (wybór uzupełniający), członkami Senatu aMuz na kadencję 2020-2024 zostali:

z grupy profesorów i profesorów Uczelni (lista alfabetyczna):

 1. dr hab. Anna Fabrello
 2. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
 3. dr hab. Maciej Grzywacz
 4. dr hab. Andrzej Kacprzak
 5. dr hab. Paweł Kukliński
 6. dr hab. Ewa Marciniec
 7. dr hab. Elżbieta Pasierowska
 8. prof. dr hab. Marek Rocławski
 9. dr hab. Przemysław Stanisławski
 10. prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski

z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wskazane powyżej i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (lista alfabetyczna):

 1. dr Krzysztof Bobrzecki
 2. mgr Kamil Cieślik
 3. dr Maciej Gański
 4. dr Michał Kierzkowski
 5. mgr Katarzyna Matwiejczyk
 6. dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor

Serdecznie gratulujemy!