Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w klasie organów mgr Marioli Hadrysiak (dyplom z wyróżnieniem), dwóch wydziałów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: Kompozycji i Teorii Muzyki (kierunek Teoria muzyki) ukończonego z wynikiem bardzo dobrym w 1995 r. oraz Wydziału Wychowania Muzycznego (w specjalności Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w klasie dyrygentury prof. Henryka Wierzchonia) ukończonego z wynikiem bardzo dobrym w 1997 r. W latach 1990-1993 studiowała na Wydziale Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie poszerzając swoją wiedzę teologiczną. W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem Studia Podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uzyskała stopień doktora w 2005 r., stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura w 2012 r. 21 lipca 2020 r. Prezydent RP nadał jej tytuł profesora sztuki.

Od 2005 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (od 2016 na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Prowadzi klasę dyrygentury chóralnej oraz zajęcia z przedmiotów: Czytanie partytur, Metodyka i dydaktyka prowadzenia zespołów chóralnych z literaturą, Seminarium pracy licencjackiej, Analiza form chóralnych a cappella. Jest promotorem oraz recenzentem prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich, a także recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Absolwentka i doktorantka A. Grucza-Rogalskiej, dr Beata Śnieg-Wądołowska jest laureatką (wyróżnienie) XIV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. Stanisława Kulczyńskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu (2012) oraz finalistką i laureatką nagrody Specjalnej Konsul Honorowej Republiki Włoskiej na VI Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Chóralnej „W stronę polifonii” we Wrocławiu (2014). A. Grucza-Rogalska wypromowała ponad 40 absolwentów różnych specjalności kierunku Edukacja artystyczna, w tym 11 w specjalności dyrygentura chóralna (5 z wyróżnieniem), dwoje z nich (Aneta Kaleczyc i Marek Rogalski) kontynuują studia doktoranckie w zakresie dyrygentury w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a Beata Śnieg-Wądołowska uwieńczyła studia III stopnia uzyskaniem stopnia doktora w 2018 roku i jest pracownikiem Uczelni. Od 2016 r. A. Grucza-Rogalska pełni funkcję kierownika Katedry Pedagogiki Muzyki oraz członka Senackiej Komisji ds. działalności naukowej, a od 2018 funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Studentów. W 2017 r., w wyborach uzupełniających została wybrana na członka Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Od 1994 r. jest nauczycielem przedmiotów z zakresu teorii muzyki w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, od 2005 r. państwowym egzaminatorem egzaminu maturalnego z Historii muzyki, w grudniu 2006 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

W latach 1999-2013 prowadziła w ww. szkole Chór Żeński, a od 2013 roku jest dyrygentem Chóru Mieszanego. Oba zespoły zdobyły kilkadziesiąt nagród na ogólnopolskich konkursach i festiwalach chóralnych oraz odniosły wiele sukcesów artystycznych zarówno na koncertach a cappella jak i podczas wykonań kilkunastu form wokalno-instrumentalnych z profesjonalnymi orkiestrami i dyrygentami symfonicznymi (m.in. T. Wojciechowskim, Sz. Kawallą, J. Swobodą, H. Wierzchoniem, D. Pavilionisem) we współpracy z Chórem Męskim Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku oraz wybitnymi solistami – wokalistami (m.in. Anna Fabrello, Bożena Harasimowicz, ks. Robert Kaczorowski, Ryszard Karczykowski, Piotr Kusiewicz, Katarzyna Oleś-Blacha, Leszek Skrla, Elżbieta Towarnicka, Teresa Żylis-Gara). Chóry nagrały 9 płyt CD oraz prawykonanie polskie VI Symfonii Mieczysława Weinberga także na DVD.

W latach 1994-2006 była drugim dyrygentem, akompaniatorem i korepetytorem Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego Pueri Cantores Thorunienses, z którym koncertowała w wielu miastach w Polsce i na świecie m.in. w USA, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Finlandii. Chór zdobył kilkadziesiąt nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, nagrał kilka płyt oraz wykonał kilka dzieł wokalno-instrumentalnych z różnymi orkiestrami.

A. Grucza-Rogalska jest zapraszana do prowadzenia warsztatów chórmistrzowskich i dyrygenckich (ok. 55) oraz do udziału w pracach jury konkursów chóralnych w Polsce (ok. 75), m.in. Kartuskich Spotkań Chórów Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Pomorskiego w Kartuzach, Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Gdańsku, Przeglądów Chórów Szkolnych uczestniczących w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska w Gdańsku i Toruniu, Eliminacji Wojewódzkich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a cappella, Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej w Toruniu, Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim, Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej Carmen Fidei w Osiu, Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych I i II st. Regionu Mazowieckiego w Siedlcach, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkół Średnich w Kaliszu, Pomorskich Spotkań Chórów Szkół Muzycznych w Gdańsku, Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere w Gdańsku, Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Muzyki Sakralnej Carmen Fidei w Łomży, Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis w Łodzi oraz Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych Do Hymnu w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W latach 2012-2017 pracowała także w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, w której prowadziła na Wydziale Nauk Społecznych i Filologicznych zajęcia z zakresu emisji głosu.

Współpracuje z redakcją Życia Muzycznego, Ruchu Muzycznego, Tygodnika Katolickiego Niedziela oraz lokalnej prasy, publikując recenzje i relacje z różnych wydarzeń artystycznych. Bierze udział jako referent w sesjach naukowych Akademii Muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku i w Filii Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Jest autorką ponad 40 publikacji. Jest współorganizatorką wielu wydarzeń artystycznych i naukowych w Bydgoszczy, Gdańsku i Toruniu. Od 2012 jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Romantycznego w Turznie, w którym jest współorganizatorką Ogólnopolskiego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego.

Za swoją pracę artystyczną i pedagogiczną nagradzana przez Dyrekcję i Radę Rodziców PZSM w Bydgoszczy, Fundację Viva Musica, Prezydenta i Radę Miasta Bydgoszczy, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Rektora Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz odznaczona Srebrną Odznaką Honorową PZCHiO, Medalem SPAK za kultywowanie tradycji narodowych i promowanie wartości patriotycznych oraz Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

aktualizacja: 11.08.2020