Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku, nauczyciel dyplomowany Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku.

Z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku w 1998 roku w klasie skrzypiec prof. Krystyny Jureckiej. Wielokrotnie uczestniczył w mistrzowskich kursach muzycznych, kształcąc się pod kierunkiem wybitnych osobistości wiolinistyki, m.in.: E. Zienkowskiego, T. Tomaszewskiego, M. Jaszwili, M. Mosia, W. Marschnera, J. Kaliszewskiej, M. Lubotskyego, K.A. Kulki, M. Ławrynowicza. Występował  z recitalami solowymi i kameralnymi w Polsce i za granicą (Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy, Szwajcaria, Szwecja). Występował jako solista z orkiestrami: Polska Filharmonia Bałtycka, Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Płocka Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Gdańsku, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku, Orkiestra Kameralna „Progress”, „Luzern Music Festival Orchestra”.

Współtworzył wiele projektów koncertowych we współpracy z wybitnymi artystami świata sztuki, takimi jak: Jan Stanienda, Wiesław Kwaśny, Tomasz Tomaszewski, Marek Moś, Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Tomaszewski, Wanda Wiłkomirska, Krzysztof Węgrzyn, Mieczysław Szlezer, Thanos Adamopoulos, Brigide Lang, Robert Kabara, Stefan Kamasa, Dominik Połoński, Rafał Kwiatkowski, Sławomir Grenda, Miroslav Gajdoś, Miroslav Jelinek, Piotr Zaleski, Łukasz Długosz, Giampiero Sobrino, Jean Marc Fessard, Jerzy Marchwiński, Ewa Pobłocka, Piotr Kusiewicz, Paul Esswood, Katarzyna Dondalska, Jacek Boniecki, Jerzy Salwarowski, Agnieszka Duczmal, Adam Klocek, Łukasz Borowicz, Juri Gilbo, Claudio Desderi, Wojciech Rajski.

W latach 1995-1996 był koncertmistrzem i solistą  Orkiestry Kameralnej „Camerata Musica”. W latach 1993-1996 współpracował z gdańskim zespołem „Gapella Gedanensis”, z którym uczestniczył w wielu projektach koncertowych w kraju i za granicą. Na przestrzeni lat 1995-1996 r. był  muzykiem Gdyńskiego Zespołu Muzyki Dawnej „Ad te Domine”, pełniąc w nim rolę pierwszego skrzypka. W latach 1995-1998 pełnił funkcję koncertmistrza orkiestry akademickiej. Od 1997 roku prowadzi Akademicką Orkiestrę Kameralną, piastując funkcję koncertmistrza i dyrygenta. Współpracuje z Polską Filharmonią Sopot w charakterze solisty i koncertmistrza.

Na przestrzeni kilkunastu lat działalności pedagogicznej, wykształcił ponad 50 absolwentów, laureatów ponad 150 konkursów muzycznych. Wykładowca kursów muzycznych w Bałoszycach, Kudowie Zdroju, Vught (Holandia).

Od wielu lat propagator polskiej muzyki. Ma na swym koncie publikacje: „Wielokierunkowość polskiej muzyki skrzypcowej XX wieku na przykładzie wybranych utworów Karola Szymanowskiego, Aleksandra Tansmana, Grażyny Bacewicz, Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Pendereckiego” (2008), „Roman Maciejewski – Kompozytor oryginalny i nieznany. Studium twórczości skrzypcowej” (2011). Współpracując w wydawnictwem muzycznym „Eufonium”, opracował i wydał wiele publikacji nutowychmuzyki polskiej, m.in.: K. Mikuli, G. Friemana, M. Bergsona, Z. Noskowskiego, S. Taborowskiego, R. Statkowskiego, W. Żeleńskiego, A. Kątskiego.

Dokonał wielu nagrań płytowych m.in.: Archiwalne nagrania dla Polskiego Radia w Krakowie (1998), „Polska muzyka skrzypcowa” (2008), „Utwory skrzypcowe Romana Maciejewskiego” (2011), „Twórczość gdańskich kompozytorów” (2015), „Sturm und Drang” (2015), „Radosław Łuczkowski. Muzyka instrumentalna” (2015), „Baczewski Guza Copland” (2016).

Członek Gdańskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki (2002-2013), Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół OSM w Gdańsku (2013-2017), Przewodniczący Odwoławczej Komisji Akademii Muzycznej w Gdańsku dla Doktorantów (od 2016).

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień za działalność pedagogiczną, popularyzatorską i koncertową, m.in.: List Gratulacyjny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (1998), List Gratulacyjny Konkursu Muzyki Kameralnej – Zakopane (1998), List Gratulacyjny Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku (2000), List Gratulacyjny Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (2003), List Gratulacyjny Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku (2004), Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2009), Nagroda Indywidualna Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (2012), List Gratulacyjny Rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2014), Nagroda Rektorska III stopnia Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku (2014, 2016), List Gratulacyjny Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (2013), List gratulacyjny Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini” (2012), Medal Honorowy „Zasłużony dla kultury polskiej” (2014, 2015).