Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki Gdańsku w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń oraz kameralistyki prof. Krystyny Sucheckiej i prof. Anny Prabuckiej-Firlej.

Od ukończenia studiów pracuje w macierzystej uczelni na Wydziale Instrumentalnym jako akompaniator. Współpracuje również z Wydziałem Wokalno-Aktorskim jako pianista – korepetytor. W latach 2010-2014 na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki uczyła gry na fortepianie.

W roku 2008 uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych, a w roku 2017 stopień naukowy doktora habilitowanego.

Przez 30 lat działalności artystycznej wielokrotnie koncertowała jako solistka, akompaniatorka i kameralistka w różnych ośrodkach w kraju i za granicą: w Rosji, we Francji, w Szwecji, w Niemczech, na Białorusi, we Włoszech, w USA i w Iranie.

Towarzyszyła studentom instrumentalistom oraz wokalistom na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w Polsce, w Niemczech i we Włoszech.

Jako pianistka podczas kursów mistrzowskich współpracowała z wybitnymi muzykami i profesorami, do których należą m. in Edward Zienkowski (Wiedeń), Yair Kless (Grazu), Sergiej Krawczenko (Moskwa), William Van Der Sloot (Calgary), Tomasz Tomaszewski (Berlin), Maciej Rakowski (Manchester), Zygmunt Kowalski (Bruksela), Michael Vaiman (Koln-Aachen).

Kilkuletnia współpraca na letnich kursach wokalnych z prof. Dorothy Irving ze Szwedzkiej Królewskiej Akademii Muzyki zaowocowała zaproszeniami na koncerty w Szwecji.

Za działalność naukowo-dydaktyczną w 2010 r. została wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2014 r. została laureatką stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego „Dla Twórców Kultury”.

Wielokrotnie otrzymała Nagrody Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku.