Michał Kierzkowski, fot. Piotr RodakUhonorowany w 2010 roku odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej adiunkt i dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku dwóch kadencji: 2016-2020 oraz 2020-2024. W latach 2012-2016 pełni funkcję prodziekana tegoż wydziału. W 2012 roku broni z wyróżnieniem rozprawę doktorską w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od tegoż roku pełni też funkcję kierownika Pracowni Psychologii Muzyki w swojej macierzystej jednostce. Autor opublikowanej w 2012 roku monografii naukowej „Rozwój muzyczny dziecka w wieku przedszkolnym” oraz licznych artykułów, opracowań i rozdziałów w obszarze rozwojowej psychologii muzyki. Uczestnik i współorganizator konferencji krajowych i zagranicznych (m.in. 6th Conference of the Asia-Pacific Society for the Cognitive Sciences of Music, Kyoto 2017, 14th biennial International Conference on Music Perception and Cognition, San Francisco 2016, CIM15 Imagination in Music, Szanghaj 2015). Odbył staże w ramach programu Erasmus w Conservatorio di musica Giuseppe Tartini (2012), Marmara Universitesi (2009) oraz Kunstuniversitad Graz (2008). Juror eliminacji do Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej (Tallin 2012, Ryga 2014, Kłajpeda 2016). Członek komitetu redakcyjnego czasopisma SZTUKA | KULTURA | EDUKACJA.

 

Wybrane publikacje:

1. Lawendowski R., Atroszko P., Kierzkowski M., Bereznowski P., Wróbel P. (2018), Study Addiction among Musicians: Measurement, and Relationship with Personality, Social Anxiety, Performance and Psychosocial Functioning, Musicae Scientae, w druku, OnlineFirst, https://doi.org/10.1177/1029864918822138

2. Petrović M., Milanković V., Ačić G., Nedeljković M., Galikowska-Gajewska A., Konkol G. K., Kamińska M., Kierzkowski M. (2018), Introducing Eurhythmics Method by Émile Jaques-Dalcroze to Pupils of Serbian Music Schools – an International Interdisciplinary Research Project [w:] M. Petrović (red.), PROCEEDINGS OF THE 20TH PEDAGOGICAL FORUM OF PERFORMING ARTS, s. 44-59, Belgrade: Faculty of Music.

3. Lawendowski R., Kierzkowski M., Karasiewicz K. (2016), Percepcja elementów muzycznych przez uczniów dyslektycznych, Psychologia Wychowawcza, 51 (9): 26-43.

4. Kierzkowska K., Kierzkowski M. (2016), Ruch a wybrane sfery psychologiczne człowieka. Przegląd badań. [w:] A. Michalski (red.), Pedagogika Muzyki Ideały Wartości Pragmatyka, s. 270-282. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.

5. Kierzkowska K., Kierzkowski M. (2016), Movement and Selected Psychological Spheres of the Human Being. Review of Research [w:] A. Michalski (red.), Pedagogika Muzyki Ideały Wartości Pragmatyka, s. 283-295. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.

6. Kierzkowski M., Lawendowski R. (2015), Trema muzyczna jako czynnik psychologiczny zagrażający w karierze artystycznej – koncepcje teoretyczne i przegląd badań, Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja Dla Bezpieczeństwa, 4/2015 (29), 279-293.

7. Poćwierz-Marciniak I., Kierzkowski M., Karasiewicz K. (2015), Muzyka a zmiana nastroju u osób chorych somatycznie będących w trakcie hospitalizacji [w:] J. Kaleńska-Rodzaj, R. Lawendowski (red.), Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, s. 133-150. Gdańsk: Harmonia Universalis.

8. Lawendowski R., Kierzkowski M., Karasiewicz K. (2015), Correlation Between The Metacognitive Self And Selected Forms Of Musical Training, Acta Neuropsychologica, 13(3), 237-252.

9. Kierzkowski M. (2014), Wybrane zagadnienia społecznej interpretacji rozwoju i struktury zdolności muzycznych [w:] R. Lawendowski, J. Kaleńska-Rodzaj (red.), Psychologia Muzyki. Współczesne konteksty zastosowań, s. 81-92. Gdańsk: Harmonia Universalis.

10. Kierzkowski M. (2013), The role of music classes in the development of preschool age children [w:] G. K. Konkol, M. Kierzkowski (red.), International Aspects of Music Education Volume 2. Competences, p. 28-45. Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

11. Kierzkowski M. (2013), Związki rozwoju muzycznego z rozwojem poznawczym [w:] E. Kumik, G. Poraj (red.), Konteksty kształcenia muzycznego. Muzyka – Edukacja – Rozwój, t. III, 225-251. Łódź: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Katedra Edukacji Muzycznej.

12. Kierzkowski M. (2013), Z badań własnych nad rolą wczesnej edukacji muzycznej w rozwoju integracji percepcyjno-motorycznej [w:] A. Michalski (red.), Tradycje myśli pedagogicznej w nauczaniu pedagogiki muzyki, t. II, 261-273. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.

13. Kierzkowski M. (2012), Rozwój muzyczny dziecka w wieku przedszkolnym. Uwarunkowania, dynamika i rola w kształtowaniu sfery psychoruchowej. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.

14. Kierzkowski M., Konkol G. (2012), ICT in Music Teaching in the Context of a New Education System in Poland [w:] M. Gall, G. Sammer, A. de Vugt (red.), European Perspectives on Music Education. New Media in Classroom, t. 1, 193-203. Helbling: Insbruck – Esslingen – Bern-Belp.

15. Kierzkowski M. (2011), Rola zajęć muzycznych w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Psychologia Rozwojowa, 16(2), 83-96.

16. Kierzkowski M., Poćwierz-Marciniak I. (2011), Słuchanie muzyki a inteligencja, czyli wariacje na temat „efektu Mozarta”, SZTUKA | KULTURA | EDUKACJA, 2.2010, 32-39.

17. Kierzkowski M. (2010), Analiza wybranych czynników warunkujących rozwój muzyczny dziecka, SZTUKA | KULTURA | EDUKACJA, 1.2010, 16-29.

18. Kierzkowski M., Poćwierz-Marciniak I. (2010), Chopin – kompozytor nie tylko poważny, Uczyć lepiej, 3/2009-2010, 12-13.

19. Kierzkowski M. (2009), Harmonijny rozwój dziecka. Niech gra muzyka!, Uczyć lepiej, 1/2009-2010, 5-6.

 

aktualizacja: 6.05.2020