Ukończył z wyróżnieniem Liceum Muzyczne w Koszalinie w klasie mgr Małgorzaty Kobierskiej oraz Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie prof. Mirosławy Pawlak. Jest laureatem m.in. Międzynarodowego Konkursu Kameralnego im. J. Brahmsa w Gdańsku w roku 1997. Uczestniczył w wielu kursach muzycznych, gdzie doskonalił swoje umiejętności skrzypcowe m.in. u W. Wiłkomirskiej, E. Zienkowskiego i kameralne u H. Meyera (La Salle Quartet), W. Boetchera, M. Mosia.

Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki oraz Medyceuszy Gdańskich. Jako solista i kameralista brał udział w wielu festiwalach muzycznych: Festiwal Talentów Tarnów 1997, Festiwal Wyższych Szkół Muzycznych Hamburg 1998, Tenby Arts Festival (Walia) 1998, Festiwal Kultur w Teheranie, Festiwalach Muzycznych w Płowdiv i Starej Zagorze, Helgolland, Rzymie, Paryżu, Barcelonie, Majorce, Helsinkach, Odessie, Dubrowniku.

Jako solista koncertował z wieloma orkiestrami, wykonując utwory Bacha, Vivaldiego, Mozarta, Brucha, Mendelssohna, Wieniawskiego, Lalo, Sibeliusa, Góreckiego, Frołowa, Porta. Uczestniczył w wielu projektach artystycznych na terenie kraju i za granicą, często jako solista i koncertmistrz, m.in. Tydzień Kultury Polskiej-Szwecja, widowisko Opentaniec do muzyki A. Sztaby. Występował jako solista i kameralista na koncertach oraz festiwalach muzycznych w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Iranie, Mołdawii, Niemczech, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Francji, na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Od 1999 roku koncertuje jako członek Tria Gdańskiego.

W latach 2008-2012 koncertmistrz Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. W roku 2010 pełnił obowiązki dyrektora naczelnego i artystycznego EOK, współpracując z wieloma artystami m.in. J. Maksymiukiem, J. Staniendą, A. Klockiem, A. Mysińskim, Ł. Długoszem, P. Pławnerem, Z. Pilchem, A. Zdunikiem, A. Sztabą, M. Sompolińskim, A. Fabrello, J.M. Florêncio, M. Caldim, K. Bumannem, Z. Rychertem, A. Szymczewską. Pracuje jako nauczyciel skrzypiec w ZPSM w Gdańsku-Wrzeszczu. Od 1997 r. związany jest z Akademią Muzyczną w Gdańsku. W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego macierzystej uczelni, w której prowadzi klasę skrzypiec i muzyki kameralnej. Regularnie uczestniczy w pracach jury konkursów solowych i kameralnych. Stale występuje jako solista, kameralista oraz koncertmistrz w wielu projektach artystycznych.

W roku akademickim 2019/2020 pełnił w Akademii Muzycznej w Gdańsku funkcję Dziekana Wydziału Instrumentalnego, zaś od 2020/2021 – funkcję Prorektora ds. studenckich i promocji aMuz.