Anna Galikowska-Gajewska_fot. Aleksander Szpakowicz

fot. Aleksander Szpakowicz

 

Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem). Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki.

W 1995 r. otrzymała kwalifikacje I st. w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – rytmika, nadane przez Radę Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Rytmiki i Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – rytmika i taniec, nadany przez Radę Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 28.09.2021 r. otrzymała tytuł profesora sztuki.

W latach 2007-2012 kierownik Zakładu Rytmiki. Kierownik Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej od 1.10.2020 r. 

Prowadzi zajęcia Rytmiki, Kompozycji ruchowej utworów muzycznych, Improwizacji fortepianowej. Specjalizuje się w interpretacjach ruchowych muzyki XX i XXI wieku.

Autorka dzieła zintegrowanego (monografia, album fotograficzny i płyta DVD z interpretacjami muzyki) zatytułowanego Brzmienie w interpretacjach ruchowych utworu muzycznego. Debusssy, Cage, Penderecki, Szalonek, Dobrowolski, Olczak, Kaiser, wydanego przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2012. Jedno ze zdjęć z albumu, autorstwa Piotra Rodaka otrzymało II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym ogłoszonym przez FIER – La Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique [The International Federation of Eurhythmics Teachers].

Autorka 11 opublikowanych artykułów, m.in.:

 • Ekspresja muzyczno-ruchowa jako metoda pracy Emila Jaques-Dalcroze’a, [w:] Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie, w Polsce, w Gdyni) pod redakcją Jana Ciechowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • The effect of sonorist timbres on music of the 20th century and exspression of the movement, wykład i warsztaty [w:] Materiały pokonferencyjne Pierwszego Europejskiego Kongresu Rytmiki – Wiedeń 2009; Wydawnictwo Universität fűr Musik und Darstellende Kunst, Wien 2010.
 • Utwory solowe jako źródło inspiracji w tworzeniu interpretacji ruchowych muzyki, [w:] 1 Rocznik Naukowy 2010 Sztuka Kultura Edukacja, Akademia Muzyczna
  w Gdańsku, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.
 • Przestrzeń brzmieniowa w interpretacji ruchowej utworu na fortepian preparowany Johna Cage’a Our Spring Will Come, [w:] Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej 1- 3 grudnia 2010 Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji, Akademia Muzyczna im. i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2011.
 • The Music as Powerful and Inspiring Source in the Process of the Creation of Movement Interpretations of the Music According to the Dalcroze Method, [w:] publikacja pokonferencyjna “Competences, International Aspects of Music Education Volume 2”, The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, 2013.
 • Music in motion, publikacja pokonferencyjna, “Социолошки аспект педагогије и извођаштва у сценским уметностима, Faculty of Arts, Belgrade, Serbia, 2014, ISBN 978-86-88-619-57-8.
 • Rytmika jako sposób na poprawę jakości funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, Eurhythmics: a method for improving the quality of human functioning in the modern Word, [w:] Monografia – Człowiek w obliczu kryzysu. Kryzys w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2015, ISBN 978-83-62336-41-B.

Swoje autorskie choreografie muzyki prezentowała w Polsce i poza granicami kraju. Prowadziła liczne zajęcia warsztatowe. Wygłosiła również 30 referatów w kraju i za granicą, między innymi:

 • Austria (Wiedeń), European Rhythmikcs – Congress, 2009, Sonoristic timbre’s effects of the 20th century’s music and expression of the move – wykład i warsztaty;
 • Belgia (Bruksela), European Days of Eurhythmics, The 21st Century at the Heart of Eurhythmics, 2014, Polish music of the 19th and 20th century in movement interpretations, wykład – prezentacja;
 • Chiny (Pekin), International Union for Friendly Cultural Exchanges, 2013, Dalcroze’s Eurhythmics – the best method of music education through music and movement, wykład, prezentacja, warsztaty;
 • Estonia (Tallin), Akademia Muzyki i Tańca w Talinie – (Estonia), 2011, dalcrozowskie warsztaty dla studentów Wydziału Edukacji Muzycznej oraz dla nauczycieli edukacji muzycznej Estonii w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Badań;
 • Hiszpania (Barcelona), Escola Superior de Musica de Catalunya, 2015, Principales of a Jaques-Dalcroze education, Training and practice, Polish experiences in Dalcroze’s Euthythmic – wykład, prezentacja, warsztaty;
 • Serbia (Belgrad, Kosovo), 2013,2015,2016, Eurhythmics the versatile method of music education, Ear – training by Emil Jaques-Dalcroze, Serbian Forum for Music Education Research, University of Arts, Faculty of Music; Polish music in movement interpretation created according to the Dalcroze’s method, First International Scientific Conference of the Faculty of Arts of the University of Prisztina with the temporary seat in Kosovska Mitrovica, Traditional and Contemporary in Art and Education;
 • Szwajcaria (Genewa), International Jaques-Dalcroze Congress 2015, Movement implementation of metric-rhythmical issues (based on the Polish music of the 20th century – warsztaty; Contemporary dimentions of Eurhythmics in Poland – poster;
 • Turcja (Istambuł). Uniwersytet im. Marmara, 2009, prowadzenie warsztatów na temat Dalcrozowska ekspresja muzyczno – ruchowa (ćwiczenia i zadania twórcze) realizowana w oparciu o muzykę polskich kompozytorów.

Aktywny uczestnik wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus (Austria, Estonia, Hiszpania, Turcja) oraz między instytucjami zagranicznymi – International Union for Friendly Cultural Exchanges (Beijing) Center i University of Arts in Belgrade – Fuculty of Music, Serbia (od 2013 r.).

Wieloletni pedagog rytmiki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego Gdańsku, w Państwowym Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. W latach 2007-2015 wykładowca i profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, gdzie prowadziła przedmioty muzyczne dla studentów Edukacji wczesnoszkolnej. Wykładowca na Podyplomowych Studiach „Arteterapia” (od 2012 r.). Obecnie nauczyciel rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gd.

Popularyzator metody Emila Jaques-Dalcroze’a wśród dzieci i młodzieży. Organizator wielu koncertów środowiskowych. Prowadząca warsztaty i koncerty w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Polskiej Akademii Dzieci, Akademii Dziecięcej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Za swoją działalność naukową, artystyczną, organizacyjną i pedagogiczną otrzymała: Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za cykl koncertów prowadzonych dla dzieci w wieku przedszkolnym z Trójmiasta; dwukrotnie Nagrodę Rektorską przyznaną przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz trzykrotnie Nagrodę Rektorską przyznaną przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Odznaczona również została Odznaką Honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.