Na terenie Akademii Muzycznej w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1-2, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta i ulicy Długiej, znajduje się niestrzeżony parking płatny. Opłata za wjazd i parkowanie na podstawie biletu parkingowego uzależniona jest od czasu przebywania pojazdu na terenie parkingu i wynosi:

  • do 30 minut – bezpłatnie,
  • 6 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania,
  • 100 zł za zagubienie biletu parkingowego lub jego uszkodzenie uniemożliwiające odczytanie przez system godziny wjazdu,
  • goście nocujący w Domu Muzyka oraz goście hotelowi nocujący w Domu Sonata, klienci Restauracji Domu Muzyka – bezpłatnie,
  • autokar z wycieczką nocującą w Domu Muzyka lub w Domu Sonata lub nocujący tylko kierowca autokaru – opłata indywidualna ustalana przez kierownika Domu Muzyka/Domu Sonata

Informacja dla Pracowników i Studentów aMuz ws. przedłużania ważności abonamentu na rok akademicki 2022/2023

Abonament jest aktywny do dnia 30.09.2022 r.

Opłata na kolejny rok akademicki (od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r.) wynosi 70 zł.

Przy wydaniu karty parkingowej pobierana jest bezzwrotna opłata za kartę w wysokości 30 zł (wszyscy); przy przedłużeniu karty opłaty za kartę nie pobiera się.

Opłat za abonament prosimy dokonywać przelewem na konto Akademii Muzycznej w Gdańsku: 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764, tytuł przelewu: „opłata roczna za parking, imię i nazwisko”.

Następnie, w celu sfinalizowania procesu, należy przesłać potwierdzenie zrealizowanego przelewu mailem na adres: e.gazda@amuz.gda.pl.

Jeśli nastąpiła zmiana numeru rejestracyjnego Państwa pojazdu, każdorazowo prosimy o przesłanie mailem na adres: e.gazda@amuz.gda.pl informacji o nowym pojeździe (marka i numer rejestracyjny).

Pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego po otrzymaniu potwierdzenia przelewu dokona przedłużenia abonamentu na kolejny rok akademicki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (+48 58) 3009 206.

 

Regulamin parkingu (obowiązujący od 1.07.2020)