mLegitymacja Studencka jest mobilnym odpowiednikiem plastikowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Pokazując ją na ekranie telefonu, potwierdzisz status studenta oraz skorzystasz z ulg i zwolnień.

 

Aby móc korzystać z mLegitymacji Studenckiej, potrzebne są:

  • ważna legitymacja studencka
  • numer PESEL
  • aplikacja mObywatel

mLegitymacja jest wydawana z taką samą datą ważności, co jej plastikowy odpowiednik. mLegitymacja straci również ważność,
gdy ją unieważnisz, stracisz status studenta lub gdy zostanie anulowana legitymacja plastikowa.


Aplikacja mObywatel

Aplikację mObywatel możesz pobrać ze sklepów Google Play i App Store. Aplikacja mObywatel wydawana jest i rozwijana
przez Ministerstwo Cyfryzacji:

mObywatel na Android

mObywatel na iOS

Jak zamówić mLegitymację

mLegitymację Studencką możesz zamówić wypełniając Wniosek o wydanie mLegitymacji dla studentów aMuz.

Po realizacji zamówienia otrzymasz w wiadomości mailowej kod QR i kod aktywacyjny do aplikacji mObywatel.

Instrukcja aktywacji mLegitymacji

  1. Otwórz aplikację mObywatel i zaloguj się.
  2. W panelu „Wybór dokumentu” kliknij na „Legitymacja Studencka”.
  3. Przejdź przez etapy aktywacji i zapoznaj się z regulaminem (opcjonalnie możesz zezwolić aplikacji na użycie aparatu do wprowadzania informacji; domyślnie możesz wprowadzać je tekstowo).
  4. Zeskanuj kod QR i potwierdź kodem aktywacyjnym – oba kody będą znajdować się w wiadomości mailowej
    - po czym naciśnij „Aktywuj”.

Po wykonaniu powyższych czynności możesz zacząć używać swojej mLegitymacji. Zawiera ona wszystkie funkcjonalności tradycyjnej plastikowej legitymacji studenckiej i gdy zachodzi sytuacja, w której chcesz okazać komuś swoją mLegitymację, otwórz aplikację mObywatel, a następnie wybierz mLegitymację. Na ekranie wyświetli się wtedy data okazania dokumentu.