Przewodniczący Samorządu mgr Bartosz Skłodowski

E / b.sklodowski@amuz.gda.pl

 

Zastępca Przewodniczącego Samorządu mgr Igor Torbicki

E / i.torbicki@amuz.gda.pl