Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA, specjalność: GRA NA INSTRUMENCIE

Plany studiów obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023

Studia stacjonarne I stopnia

* od roku akademickiego 2023/2024

międzywydziałowe zajęcia do wyboru

 

Studia stacjonarne II stopnia

międzywydziałowe zajęcia do wyboru

 

Plany studiów obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022

Studia stacjonarne I stopnia


Kierunek: KAMERALISTYKA, specjalność: GRA W ZESPOLE KAMERALNYM

Plany studiów obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024

Studia stacjonarne II stopnia


Podyplomowe Studia w zakresie instrumentalistyki

Podyplomowe Studia Muzyki Dawnej