Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA, specjalność: GRA NA INSTRUMENCIE

Plany studiów obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023

Studia stacjonarne I stopnia

międzywydziałowe zajęcia do wyboru

Studia stacjonarne II stopnia

międzywydziałowe zajęcia do wyboru

 

Plany studiów obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

 

Plany studiów obowiązujące od 1.10.2020 (zatwierdzone przez Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w dniu 28.09.2020 r.) – dotyczy studentów wszystkich lat.

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia


Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA, specjalność: PEDAGOGIKA INSTRUMENTALNA

Studia niestacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia


STUDIA DOKTORANCKIE

dziedzina – sztuki muzyczne, dyscyplina – instrumentalistyka


Podyplomowe Studia w zakresie instrumentalistyki

Podyplomowe Studia Muzyki Dawnej