en 中文
Studia POdyplomowe
w zakresie dyrygentury chóralnej i oratoryjno-kantatowej

specjalność:

Kierunek: Dyrygentura

Stacjonarne Studia Doktoranckie

specjalność:

Niestacjonarne Studia Doktoranckie

specjalność:


Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Stacjonarne Studia I Stopnia

specjalność:

Stacjonarne Studia II Stopnia

specjalność:


Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Plany Studiów I Stopnia

specjalność:

Plany Studiów II Stopnia

specjalność: