Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Stacjonarne Studia I Stopnia

specjalność:

Stacjonarne Studia II Stopnia

specjalność:


Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Plany Studiów I Stopnia

specjalność:

Plany Studiów II Stopnia

specjalność:


Kierunek: Dyrygentura

Stacjonarne Studia Doktoranckie

specjalność:

Niestacjonarne Studia Doktoranckie

specjalność:


Podyplomowe Studia Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej,
specjalność: realizacja projektów artystycznych