Kierownik

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor (Wydział Instrumentalny)

 

Zastępcy Kierownika

mgr Dagmara Dopierała (Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki)

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja (Wydział Wokalno-Aktorski)

mgr Piotr Ejsmont (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu)

 

Członkowie

Wydział Instrumentalny:

prof. dr hab. Jadwiga Lewczuk

dr Izabela Paszkiewicz

mgr Julia Borejko

mgr Magdalena Darska-Szpakiewicz

mgr Emilia Grażyńska-Stefanowicz

mgr Katarzyna Markiewicz

mgr Katarzyna Pańczyk

mgr Andrzej Siarkiewicz

mgr Małgorzata Sienkiewicz-Kosecka 

mgr Alicja Wieczorek

 

Wydział Wokalno-Aktorski:

dr hab. Anna Mikolon                         

dr hab. Piotr Nowicki                       

mgr Dorota Artykiewicz-Skrla

mgr Aleksandra Dąbrowska         

mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska

 

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu:

mgr Monika Kułakowska 

mgr Anna Rocławska-Musiałczyk

mgr Monika Siedlewicz    

mgr Roksana Szreder

mgr Joanna Trzeciak         

mgr Iwona Zaczkowska