Kierownik

prof. dr hab. Anna Mikolon

E / a.mikolon@amuz.gda.p

Zastępca Kierownika

mgr Alicja Wieczorek

Zastępca Kierownika

mgr Piotr Ejsmont

 

Członkowie

Wydział Instrumentalny:

dr hab. Izabela Paszkiewicz-Ginter

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor

dr Marta Kur

dr Katarzyna Markiewicz

mgr Julia Borejko

mgr Magdalena Darska-Szpakiewicz

mgr Emilia Grażyńska-Stefanowicz

mgr Andrzej Siarkiewicz

mgr Małgorzata Sienkiewicz-Kosecka 

mgr Alicja Wieczorek

 

Wydział Wokalno-Aktorski:

prof. dr hab. Piotr Nowicki  

dr hab. Anna Mikolon                         

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja                     

mgr Dorota Artykiewicz-Skrla

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Liana Krasyun-Korunna

mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska

 

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu:

mgr Piotr Ejsmont

mgr Anna Rocławska-Musiałczyk

mgr Monika Siedlewicz    

mgr Roksana Szreder

mgr Joanna Trzeciak         

mgr Iwona Zaczkowska

 

Pedagodzy współpracujący

prof. dr hab. Bogdan Kułakowski

dr hab. Elżbieta Pasierowska

dr Magdalena Ochlik-Jankowska

dr Mirosława Sumlińska

 

Międzywydziałowa Katedra Akompaniamentu łączy pianistów akompaniujących instrumentalistom, wokalistom i dyrygentom. Członkowie Katedry prowadzą przedmioty związane z ich specjalnością, ujęte w programach nauczania różnych wydziałów, np.: fortepian, nauka akompaniamentu, nauka akompaniamentu z czytaniem a vista, praca z pianistą, praca z pianistą-korepetytorem, muzyczne opracowanie partii wokalnej i inne. Pianiści-akompaniatorzy towarzysząc studentom podczas przesłuchań, koncertów, konkursów i recitali dyplomowych, w dużym stopniu przyczyniają się do ich sukcesów. Wielu otrzymuje dyplomy za wyróżniający akompaniament. Prowadzą także samodzielną działalność artystyczną i naukową uczestnicząc w koncertach, festiwalach, konferencjach, akompaniując na kursach mistrzowskich, nagrywając płyty, publikując artykuły i monografie.

MKA zajmuje się także praktycznym przygotowaniem studentów klas fortepianu studiów I i II st. do zawodu pianisty-akompaniatora. Odbywa się to nie tylko w ramach przedmiotu nauka akompaniamentu, gdzie (dzięki współpracy z instrumentalistami i wokalistami)
w duetach wykonywane są sonaty, pieśni oraz koncerty (wyciągi fortepianowe). Zainicjowany w 2022 roku cykl spotkań z pianistami pt. "Fortepian nie tylko solo" ma na celu uświadomienie studentom wielu możliwości, z jakimi mogą się zetknąć w zawodzie pianisty. Praktyka akompaniatorska z uczniami szkół muzycznych, warsztaty czytania nut a vista, warsztaty przygotowujące do pracy pianisty-korepetytora w operze, kursy mistrzowskie, koncerty tematyczne, współpraca z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Fortepianem czy cyklu wykładów, kursów i koncertów adresowanych do pianistów – pedagogów, studentów i uczniów pt. Kameralistyka fortepianowa – teoria i praktyka – to tylko niektóre przykłady działań podejmowanych przez MKA.


Konkursy:

 • 2018 – I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem (Zakład Akompaniamentu)
 • 2022 – II Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem

Kursy mistrzowskie:

 • 2021 – Marcin Kozieł (Austria) – kurs mistrzowski dla duetów wokalnych (wydarzenie współfinansowane przez Unię Europejską)
 • 2022 – dr hab. Grzegorz Mania, prof. AMFN w Bydgoszczy – Ciężko nabyta łatwość – o rozwijaniu umiejętności czytania a vista – wykład i warsztaty
 • 2022 – dr hab. Hanna Holeksa, prof. AM w Łodzi – Funkcje poznawcze a kameralistyka fortepianowa – wykład i kurs mistrzowski
 • 2023 – Anna Marchwińska, Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie – O współpracy pianisty-coacha wokalnego ze śpiewakami – wykład i kurs mistrzowski

 • 2023 – doc. Šviesė Čepliauskaitė, AM Kowno, Erasmus+, kurs mistrzowski

 • 2023 – prof. Oleksij Molčanov, Uniwersytet Czarnogóry, Erasmus+, kurs mistrzowski

 • 2023 – prof. dr hab. Robert Marat AM Łódź, kurs mistrzowski

   

 • 2024 – prof. Sabina Martinaitytė i prof. Audronė Eitmanavičiūtė AM Kowno/ Erasmus+, kurs operowy

   

 • 2024 – prof. Stefano Seghedoni Conservatorio di Reggio Emilia / Erasmus+, kurs interpretacji muzyki włoskiej

   

 • 2024 – mgr Tomasz Raff, kurs interpretacji muzyki niemieckiej

 • 2024 – prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska UMFC, kurs mistrzowski

Fortepian nie tylko solo. Cykl spotkań z pianistami:

 • prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej
  Dwugłos o muzycznym partnerstwie
 • Alicja Wieczorek
  Jak zdobyć Oskara za rolę drugoplanową czyli o czym powinien wiedzieć pianista-akompaniator zatrudniony w szkole muzycznej
 • dr hab. Elżbieta Pasierowska prof. aMuz
  Kameralistyka – zło konieczne czy nowe perspektywy? Dlaczego warto rozwijać umiejętności gry zespołowej i jaki może mieć
  to wpływ na przyszłość zawodową muzyków?
 • Šviesė Čepliauskaitė (Litwa)
  Droga twórcza Emila Młynarskiego i jego powiązania z Litwą
 • dr Marta Kur
  Pianista jako człowiek-orkiestra. O realizacji wyciągów fortepianowych.
 • Barbara Łysakowska (USA)
  System szkolnictwa muzycznego w USA na podstawie własnych doświadczeń
 • Anna Rocławska-Musiałczyk
  Kompozytor a wykonawca, wykonawca a kompozytor. Jak skutecznie rozwijać artystyczną współpracę?
 • Adam Czulak (Francja, Karaiby)

 • dr hab. Hanna Holeksa i dr hab. Anna Liszewska, prof. AM Łódź
 • dr Izabela Paszkiewicz-Ginter – Piękny czy Bestia? Wyzwania i zadania pianisty jako muzyka orkiestrowego

   

 • dr hab. Barbara Karaśkiewicz UJD w Częstochowie – Różne oblicza zawodu pianisty

 • dr hab. Piotr Słopecki – Nie tylko klasycznie i nie tylko fortepian…
 • dr Wojciech Świętoński UMFC – Zalety pracy pianisty kameralisty i związane z nią wyzwania

   

 • mgr Emilia Biskupska AMFN w Bydgoszczy – Wyciągi fortepianowe koncertów klasycznych i romantycznych interesującym lustrem warsztatu pianistycznego i kameralnego

   

 • dr Julia Laskowska AM Łódź – BHP pianisty-kameralisty

   

 • dr Ignacy Wiśniewski – Granie NIE z nut, czyli kameralistyka improwizowana

 • dr n. med. Maria Mielnik – Fortepian i mózg: wpływ nauki gry na fortepianie na strukturę i funkcjonowanie mózgu