Erasmus+ dla pracowników

Pracownicy mają możliwość wyjazdu w celu:

  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej (STA),
  • szkoleniowym, dotyczącym podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (z wyłączeniem konferencji) (STT).

W związku z zagospodarowaniem budżetu, z dniem 11 czerwca 2024 roku, nabór wniosków na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ KA 131 zostaje wstrzymany. Istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową zgodnie z §3 punktem 6 Zasad kwalifikacji i realizacji mobilności pracowników w ramach programu Erasmus+ KA131.

 

WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI STOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM (KA131)

 

Informacje na temat programu Erasmus+


aktualizacja: 11.06.2024