Kierownik

mgr Agata Bobras

E / a.bobras@amuz.gda.pl

T / (+48) 600 385 685


Studium prowadzi lektoraty języków obcych w ramach programów studiów poszczególnych wydziałów i specjalności. Celem lektoratu jest ugruntowanie i rozszerzenie umiejętności językowych w zakresie ogólnym i specjalistycznym oraz przygotowanie do korzystania z literatury fachowej.

Zajęcia są obowiązkowe, odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Studia I stopnia

Na poszczególnych wydziałach obowiązują następujące zasady:

 • Studenci Wydziałów I, II i IV wybierają lektorat jednego języka na 4 semestry. Do wyboru mają: język angielski na kilku poziomach zaawansowania i język niemiecki na poziomie średniozaawansowanym.
 • Podział na grupy zaawansowania języka angielskiego odbywa się według wyników testu, który przeprowadzany jest zazwyczaj pierwszego dnia danego roku akademickiego. Wyniki wywieszone zostają na tablicy SJO przy sali 212 (budynek żółty). Studenci, którzy wybrali język niemiecki, udają się bezpośrednio na zajęcia, według planu SJO wywieszonego przy sali 212.
 • Sytuacje szczególne:
  • studenci Wydziału IV / specjalność wokalistyka jazzowa mają obowiązkowy lektorat języka angielskiego z fonetyką amerykańską, bez możliwości wyboru;
  • studenci Wydziału IV / specjalność edukacja muzyczna z elementami języka angielskiego mają obowiązkowy lektorat języka angielskiego i dodatkowe zajęcia specjalistyczne z tego języka;
  • studenci Wydziału III / specjalność śpiew solowy mają obowiązkowy lektorat języka włoskiego;
  • studenci Wydziału III / specjalność musical mają obowiązkowy lektorat języka angielskiego z fonetyką amerykańską;
  • wszyscy studenci studiów niestacjonarnych I stopnia mają lektorat języka angielskiego;
  • wymienione powyżej grupy nie muszą uczestniczyć w teście kwalifikacyjnym i udają się od razu na zajęcia według planu.

Studia II stopnia

Studentów II stopnia obowiązuje przedmiot o nazwie konwersatorium języka obcego przez dwa semestry I roku. Wyboru języka dokonują sami studenci przy rekrutacji na studia. Mogą wybrać język angielski lub niemiecki. Celem tych zajęć jest ugruntowanie i rozwinięcie umiejętności językowych nabytych w trakcie studiów I stopnia.

Wyboru nie mają jedynie studenci Wydziału III, którzy kontynuują język z I stopnia.

Lektoraty i konwersatorium są zajęciami wynikającymi z planu studiów – obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ostatni semestr kończy egzamin. Jeżeli student studiował już inny kierunek lub studiuje równolegle dwa kierunki, może zwrócić się do Dziekana swojego wydziału z prośbą o zaliczenie lektoratu na podstawie wpisu z innego kierunku studiów.

Szczególną formą lektoratu na I stopniu są tzw. seminaria językowe – są to zajęcia dla studentów i pracowników Uczelni, którzy znają język na wysokim poziomie i chcą poszerzyć swoje umiejętności. Na zajęcia można zgłosić się samodzielnie (do lektora prowadzącego) lub lektor sugeruje studentowi taką formę. Termin tych zajęć jest często ustalany indywidualnie z lektorem.

Lektorzy

Język angielski

mgr Agata Bobras
E / a.bobras@amuz.gda.pl

mgr Ewa Helman
E / e.helman@amuz.gda.pl

mgr Krystyna Kornas
E / k.kornas@amuz.gda.pl

mgr Małgorzata Wojciechowska
E / m.wojciechowska@amuz.gda.pl

Język Łaciński

dr Norajr Ter-Grigorian
E / n.ter-grigorian@amuz.gda.pl

Język niemiecki

mgr Krystyna Prokopska
E / k.prokopska@amuz.gda.pl

dr Jolanta Hinc
E / j.hinc@amuz.gda.pl

Język rosyjski

dr Tatiana Kopac
E / t.kopac@amuz.gda.pl

Język włoski

mgr Alina Żołnierkiewicz
E / a.zolnierkiewicz@amuz.gda.pl

Do pobrania


aktualizacja: 5.11.2020