en 中文

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+

Austria:

Belgia:

Bułgaria:

Chorwacja:

Czechy:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Francja:

Grecja:

Hiszpania: 

Holandia:

Irlandia:

Litwa:

Łotwa:

Niemcy:

portugalia:

Rumunia:

Serbia:

Słowacja:

Słowenia:

Szwecja:

Turcja:

WĘGRY:

Wielka Brytania:

Włochy:


Uczelnie partnerskie w ramach umów z krajami spoza UE (Erasmus+ KA107)

Izrael:

Gruzja:


Istnieje także możliwość wyjazdu na studia do uczelni w Szwajcarii w ramach Swiss-European Mobility Programme. O szczegóły zapytaj w Biurze Współpracy Międzynarodowej.