en 中文

Władze Wydziału

dziekan

dr Krzysztof Bobrzecki

Prodziekan

mgr Andrzej Sienkiewicz


Katedra Wokalistyki

Kierownik

prof. dr hab. Ewa Marciniec

Członkowie

prof. dr hab. Bożena Harasimowicz

prof. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

prof. dr hab. Wiesława Maliszewska

prof. dr hab. Ewa Marciniec

prof. dr hab. Dariusz Paradowski

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

prof. dr hab. Leszek Skrla

dr hab. Marcin Ciszewski

dr hab. Witosława Frankowska

dr hab. Robert Kaczorowski

dr hab. Dorota Kolak-Michalska

dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler

dr hab. Alicja Rumianowska

dr Krzysztof Bobrzecki

mgr Urszula Bakalarska

mgr Liana Krasyun-Korunna


Katedra Musicalu

Kierownik

prof. dr Andrzej Nanowski

Członkowie

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

dr hab. Anna Fabrello

dr Miłosz Gałaj

dr Beata Koska

mgr Beata Borowska

mgr Urszula Bańka

mgr Karol Drzewoszewski

mgr Sławomir Gidel

mgr Tatiana Różankiewicz

mgr Joanna Semeńczuk