en
menu

Katedra Wokalistyki

Kierownik

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

p.kusiewicz@amuz.gda.pl

Członkowie Katedry:

prof. dr hab. Bożena Harasimowicz

prof. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński

prof. dr hab. Wiesława Maliszewska

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

prof. dr Andrzej Nanowski

prof. dr hab. Dariusz Paradowski

prof. dr hab. Leszek Skrla

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

dr hab. Marcin Ciszewski

dr hab. Anna Fabrello

dr hab. Ewa Marciniec

dr hab. Robert Kaczorowski

dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler

dr hab. Alicja Rumianowska

dr Krzysztof Bobrzecki

Katedra Musicalu

Pełnomocnik Rektora ds. musicalu

prof. dr Andrzej Nanowski

a.nanowski@amuz.gda.pl

Członkowie Katedry:

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

dr hab. Anna Fabrello

dr Krzysztof Bobrzecki

dr Miłosz Gałaj

dr Beata Koska

mgr Beata Borowska

mgr Urszula Bańka

mgr Karol Drzewoszewski

mgr Sławomir Gidel

mgr Tatiana Różankiewicz

mgr Joanna Semeńczuk


  • Działalność statutowa – zadania badawcze prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych na Wydziale Wokalno-Aktorskim w latach 2012-2017
  • Działalność Katedry Wokalistyki
  • Działalność Katedry Musicalu