Kierownik

dr Izabela Paszkiewicz-GinterKontakt

Biuro ds. studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej, studiów podyplomowych, studium pedagogicznego

Natalia Aleksandrowicz

E / n.aleksandrowicz@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 265

pokój 210 / poziom II / budynek B

 

Godziny dyżurów:
poniedziałki, wtorki, środy, piątki – 10:00-14:00
czwartki – nieczynne


Studium Pedagogiczne jest jednostką międzywydziałową. Dostępne jest bezpłatnie dla studentów Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także, odpłatnie, dla absolwentów państwowych wyższych szkół muzycznych i akademii muzycznych.

Studium umożliwia uzupełnienie wiedzy o przedmioty pedagogiczne i zdobycie uprawnień do pracy w szkolnictwie.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planami studiów na poszczególnych wydziałach.


OGŁOSZENIA STUDIUM PEDAGOGICZNEGO


Plany studiUM PEDAGOGICZNEGO dla poszczególnych kierunków: 


Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2024 r. przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich, Szkoły Doktorskiej, Studiów Podyplomowych, Studium Pedagogicznego. Można je dostarczyć osobiście (budynek żółty, pok. 210), za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także w formie skanu.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do Studium Pedagogicznego dla osób spoza Akademii (do pobrania na dole strony),
  • wniosek o przyjęcie do Studium Pedagogicznego dla studentów Akademii (do pobrania na dole strony),
  • odpis dyplomu studiów wyższych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego należy złożyć wniosek (do pobrania na dole strony) do Biura ds. Studiów Doktoranckich, Szkoły Doktorskiej, Studiów Podyplomowych, Studium Pedagogicznego wraz z potwierdzeniem opłaty za świadectwo.


OPŁATY:

Opłata za realizowanie Studium Pedagogicznego przez osoby niebędące studentami Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Kierunki Dyrygentura, Kompozycja i Teoria Muzyki, Instrumentalistyka, Wokalistyka Jazzowa, Instrumentalistyka Jazzowa, Kompozycja
i Aranżacja Jazzowa:

  • Studium Pedagogiczne realizowane w ciągu 2 semestrów – 3880 zł za semestr;
  • Studium Pedagogiczne realizowane w ciągu 4 semestrów – 1940 zł za semestr.

Kierunek Wokalistyka:

  • Studium Pedagogiczne realizowane w ciągu 2 semestrów – 3602 zł za semestr;
  • Studium Pedagogiczne realizowane w ciągu 4 semestrów – 1801 zł za semestr.

Opłaty za wydanie świadectwa ukończenia Studium Pedagogicznego:

  • opłata pobierana za wydanie zaświadczenia – 5 zł;
  • opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia – 7,50 zł.

Opłaty wnosi się na indywidualne subkonto wygenerowane na stronie subkonta.amuz.gda.pl tytułem: [imię, nazwisko, świadectwo/duplikat świadectwa Studium Pedagogicznego].

 

Opłaty zgodne z Zarządzenie nr 32/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne obowiązujących w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024.


REGULAMIN

Zarządzenie nr 14/2024 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Do pobrania:

aktualizacja: 25.03.2024