Kierownik

dr hab. Elżbieta PasierowskaKontakt

Biuro ds. studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej, studiów podyplomowych, studium pedagogicznego

Natalia Aleksandrowicz

E / n.aleksandrowicz@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 265

pokój 210 / poziom II / budynek B

 

Godziny dyżurów:
poniedziałki, wtorki, środy, piątki – 10:00-14:00
czwartki – nieczynne


Studium Pedagogiczne jest jednostką międzywydziałową. Dostępne jest bezpłatnie dla studentów Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także, odpłatnie, dla absolwentów państwowych wyższych szkół muzycznych i akademii muzycznych.

Studium umożliwia uzupełnienie wiedzy o przedmioty pedagogiczne i zdobycie uprawnień do pracy w szkolnictwie.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planami studiów na poszczególnych wydziałach.


OGŁOSZENIA STUDIUM PEDAGOGICZNEGO


Plany studiUM PEDAGOGICZNEGO dla poszczególnych kierunków: 


Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2022 r. przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich, Szkoły Doktorskiej, Studiów Podyplomowych, Studium Pedagogicznego. Można je dostarczyć osobiście (budynek żółty, pok. 210), za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także w formie skanu.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do Studium Pedagogicznego dla osób spoza Akademii (do pobrania na dole strony),
  • wniosek o przyjęcie do Studium Pedagogicznego dla studentów Akademii (do pobrania na dole strony),
  • odpis dyplomu studiów wyższych,
  • dowód opłaty za studia (w przypadku osób spoza Akademii).

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Studium Pedagogicznego.

Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu Studium Pedagogicznego należy złożyć wniosek (do pobrania na dole strony) do Biura ds. Studiów Doktoranckich, Szkoły Doktorskiej, Studiów Podyplomowych, Studium Pedagogicznego wraz z potwierdzeniem opłaty za zaświadczenie.


OPŁATY:

Opłata za realizowanie Studium Pedagogicznego przez osoby niebędące studentami Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Kierunki Dyrygentura, Kompozycja i Teoria Muzyki, Instrumentalistyka, Wokalistyka Jazzowa, Instrumentalistyka Jazzowa, Kompozycja
i Aranżacja Jazzowa:

  • Studium Pedagogiczne realizowane w ciągu 2 semestrów – 3680 zł za semestr;
  • Studium Pedagogiczne realizowane w ciągu 4 semestrów – 1840 zł za semestr.

Kierunek Wokalistyka:

  • Studium Pedagogiczne realizowane w ciągu 2 semestrów – 3415 zł za semestr;
  • Studium Pedagogiczne realizowane w ciągu 4 semestrów – 1708 zł za semestr.

Opłaty za wydanie zaświadczenia o ukończeniu Studium Pedagogicznego:

  • opłata pobierana za wydanie zaświadczenia – 5 zł;
  • opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia – 7,50 zł.

Opłaty wnosi się na konto bankowe Akademii tytułem: [imię, nazwisko, zaświadczenie/duplikat zaświadczenia Studium Pedagogicznego].

 

Opłaty zgodne z Zarządzenie nr 34/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne obowiązujących w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańskuw roku akademickim 2022/2023.


REGULAMIN

Zarządzenie nr 59/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Do pobrania:

aktualizacja: 25.01.2022