en

Kierownik

dr hab. Elżbieta Pasierowska

E / e.pasierowska@amuz.gda.pl


Studium Pedagogiczne jest jednostką międzywydziałową. Dostępne jest od trzeciego roku studiów, bezpłatnie, dla studentów Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także, odpłatnie, dla absolwentów państwowych wyższych szkół muzycznych i akademii muzycznych.

Studium umożliwia uzupełnienie wiedzy o przedmioty pedagogiczne i zdobycie uprawnień do pracy w szkolnictwie.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele przez cztery semestry.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Studium Pedagogicznego.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • odpis dyplomu studiów wyższych,
  • dowód opłaty za studia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września przez Biura Działów Nauczania poszczególnych wydziałów.

Opłata (semestralnie 700 zł) wnoszona jest na konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Gdańsk, ul. 3 Maja 3
PL14 1090 1098 0000 0000 0901 5764