Studia pierwszego stopnia na kierunku INSTRUMENTALISTYKA, w specjalności gra na instrumencie trwają 3 lata (6 semestrów). Wymagają przygotowania muzycznego w zakresie programu szkoły muzycznej II stopnia i prowadzone są w następujących specjalnościach: fortepian, organy, klawesyn, skrzypce historyczne, wiolonczela historyczna, flety historyczne, fagot historyczny, trąbka historyczna, carillon, akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, klarnet basowy, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja. Absolwent studiów otrzymuje dyplom i tytuł licencjata. Studia przygotowują do działalności koncertowej w charakterze muzyka orkiestrowego, solisty i kameralisty. Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz ze świadectwem ukończenia Studium Pedagogicznego uprawnia do nauczania w szkołach muzycznych I stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie na kierunku INSTRUMENTALISTYKA, w specjalności gra na instrumencie trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem magistra sztuki. Studia pogłębiają przygotowanie do wykonywania zawodu muzyka w charakterze solisty, kameralisty i muzyka orkiestrowego. Ponadto dyplom studiów drugiego stopnia wraz ze świadectwem ukończenia Studium Pedagogicznego uprawnia do nauczania w szkołach muzycznych I i II stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie na kierunku KAMERALISTYKA, w specjalności gra w zespole kameralnym trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra sztuki. Studia pogłębiają przygotowanie do wykonywania zawodu muzyka w charakterze kameralisty.