Studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim są dwustopniowe: pierwszy stopień to studia licencjackie (czteroletnie), drugi stopień to studia magisterskie (dwuletnie). Studia prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych.

W trybie dziennym, licencjackim i magisterskim, na kierunku WOKALISTYKA kształci się w dwóch specjalnościach:

  • ŚPIEW SOLOWY,
  • MUSICAL.

Wydział kształci absolwentów szkół średnich na solistów, którzy będą wszechstronnie przygotowani wokalnie i aktorsko do pracy na scenie muzycznej – w operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradzie koncertowej w różnych formach wokalnych – pieśni, kantacie, oratorium.

Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Wokalno-Aktorskim wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych stopnia podstawowego i średniego, w akademiach muzycznych, na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych.

Program studiów obejmuje m.in. przygotowanie wokalne (śpiew solowy, zespoły wokalne, opracowanie partii operowych i oratoryjnych), przygotowanie sceniczne (dykcja, wiersz, proza, ćwiczenia aktorskie, taniec, charakteryzacja), a także rozwój ogólnomuzyczny i humanistyczny.

Szeroko rozwinięty jest program zajęć praktycznych na scenie. Studenci często biorą udział w rożnych koncertach, a także przygotowują pod kierunkiem pedagogów spektakle teatralne i operowe. Mają też możliwość doskonalenia swoich umiejętności na międzynarodowych kursach mistrzowskich, które odbywają się w Akademii Muzycznej w Gdańsku. W ostatnich latach prowadziły je sławy światowej wokalistyki: Fedora Barbieri, Rolando Panerai, Renata Scotto, Katia Ricciarelli, Salvatore Fisichella, Paul Esswood, Claudio Desderi.