Pieniądze z KPO dla twórców i artystów – program stypendialny

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Część środków przeznaczona jest na program stypendialny dla twórców, artystów, animatorów, edukatorów i naukowców w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury na żywo i przez Internet. W szczególności program ma zapewnić pomoc finansową przeznaczoną na następujące cele:

  1. Prowadzenie kursów dla artystów w celu rozwijania ich umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych;
  2. Zapewnienie artystom zindywidualizowanego szkolenia zawodowego;
  3. Stworzenie artystom możliwości spotkań w formie wirtualnej lub stacjonarnej z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie sztuki poprzez organizację warsztatów i cyklu dyskusji;
  4. Stworzenie artystom możliwości współpracy w formie wirtualnej lub stacjonarnej ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Można ubiegać się o wsparcie w wysokości 5000 zł brutto na miesiąc. Stypendia przyznawane są na okres 3.4.5 albo 6 kolejnych miesięcy. Projekty realizowane w ramach stypendium mogą rozpocząć się nie wcześniej niż 31 maja 2024 a muszą zakończyć do 31 grudnia 2024 r.

Wnioski składają osoby fizyczne (twórcy, artyści, animatorzy, edukatorzy i naukowcy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym) za pośrednictwem systemu WITKAC w terminie od 30 czerwca 2024 i do 15 lipca 2024.

Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT).

Szczegółowe informacje:

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – NIMiT

 

opublikowano: 10.06.2024