en
menu

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Informacje ws. Stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów na rok akademicki 2019/2020 za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe

 

Termin przyjmowania dokumentów w Biurze Rektora: do 10 października 2019 r.
Termin złożenia przez Rektora wniosków o przyznanie stypendium dla studentów: do 15 października 2019 r.

Stypendia dla cudzoziemców

Szczegóły

Stypendia dla doktorantów

UWAGA! W roku 2019 przewiduje się również możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendiów w dodatkowym terminie, tj.  od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Informacja w sprawie drugiej edycji zostanie ogłoszona odrębnie na stronach MNiSW.

 

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

 

Załącznik 1 – wzór wniosku

Załącznik 2 – oświadczenie do wniosku