en
menu

Stypendia dla doktorantów

Stypendium Polish Doctoral Research Fellowship w Instytucie Studiów Austriackich i Środkowoeuropejskich im. Wirtha na Uniwersytecie Alberty w Edmonton w Kanadzie

Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta (Edmonton, Kanada) ogłasza nabór na POLISH DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP na rok akademicki 2020/2021 (od 1.09.2020 do 31.08.2020) dla słuchaczy studiów doktoranckich.
Od stypendysty oczekuje się kontynuowania pracy nad rozprawą doktorską oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i akademickich Instytutu. Stypendysta będzie miał również możliwość brania udziału w różnorodnych wydarzeniach i warsztatach naukowych organizowanych przez University of Alberta.

Stypendium adresowane jest do studentów studiów doktoranckich ze wszystkich dziedzin humanistycznych, społecznych oraz sztuk pięknych. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być słuchaczami studiów doktoranckich (na zaawansowanym etapie). Ponadto wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie, jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.
Uniwersytet Albertański otwarty jest na współpracę międzynarodową, oczekuje aplikacji od kandydatów obydwu płci oraz osób niepełnosprawnych.

Kandydaci powinni przedłożyć zwięzły opis pracy badawczej w języku angielskim (maksymalnie 500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch profesorów, którzy mogliby wystawić referencje. Aplikacje w formie elektronicznej należy przesyłać na adres rawright@ualberta.ca w nieprzekraczalnym terminie do 13.04.2020 r.
Finaliści konkursu wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez dyrektora Wirth Institute, która odbędzie się we Wrocławiu 21 maja i/lub w Gdańsku 25 maja. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o dokładnym terminie i miejscu spotkania.

Więcej na: https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/poland


opublikowano: 26.03.2020

Stypendia dla cudzoziemców

Szczegóły