en
menu

Stypendia dla doktorantów

Od 21.01.2020 można składać wnioski o stypendium doktoranckie/ zwiększenie stypendium doktoranckiego. Wnioski można składać listownie bądź osobiście w Biurze Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki do końca 29 lutego 2020 r.

Stypendia dla cudzoziemców

Szczegóły