Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów aMuz (obowiązuje od 1 października 2023 r.)

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów aMuz (obowiązuje od 1 października 2022 r.)

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów aMuz (obowiązuje od 7 października 2021 r.)

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

aktualizacja: 29.03.2023