Władze Wydziału

Dziekan

dr Sylwia Janiak-Kobylińska

Prodziekan

mgr Kamil Cieślik


Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Kierownik

prof. dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski

Członkowie

prof. dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski

prof. dr hab. Przemysław Stanisławski

dr Sylwia Janiak-Kobylińska

dr Szymon Morus

Współpracownicy

prof. dr Zygmunt Rychert


Katedra Kompozycji

Kierownik

prof. dr hab. Krzysztof Olczak

Członkowie

prof. dr hab. Krzysztof Olczak

dr hab. Andrzej Dziadek

dr Marek Czerniewicz

dr Tadeusz Dixa

mgr Kamil Cieślik

mgr Adam Diesner – uczestnik Szkoły Doktorskiej

mgr Paweł Mykietyn

mgr Hubert Żmudzki – uczestnik Szkoły Doktorskiej

Współpracownik

mgr Piotr Jędrzejczyk


Katedra Teorii Muzyki

Kierownik

prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz

Członkowie

prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz

prof. dr hab. Violetta Kostka

prof. dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna

dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska

dr hab. Renata Skupin

dr hab. Małgorzata Walentynowicz

mgr Dagmara Dopierała

mgr Beata Kotłowska

mgr Agata Krawczyk

Współpracownicy

mgr Piotr Jędrzejczyk

mgr Konstanty Jaśkow