en 中文

Sylabusy przedmiotowe dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022:

STUDIA I STOPNIA

kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

e-learning

harmonia tonalna

instrumenty szkolne

metodyka edukacji muzycznej zintegrowanej z jezykiem angielskim

metodyka nauczania rytmiki w przedszkolu

metodyka szkolnej edukacji muzycznej

pedagogika w edukacji

programy edytorskie

rytmika

technika i wyrazistość mówienia

technika ruchu

wprowadzenie do teologii

wybrane zagadnienia z historii muzyki

zespoły rytmiki

STUDIA I STOPNIA

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Big Band – projekt 1

Big Band – projekt 2

dykcja i recytacja

emisja głosu

gitara jazzowa

harmonia jazzowa – instrumentalistyka

harmonia jazzowa – wokalistyka

harmonia jazzowa

improwizacja

instrumentalna literatura jazzowa

instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji – wokalistyka

instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji

interpretacja piosenki

jazzowe ćwiczenia słuchowe – wokalistyka

jazzowe ćwiczenia słuchowe

jazzowe studia orkiestrowe

kompozycja i aranżacja

kontrabas

kontrapunkt

praca z sekcją akompaniującą

programy edytorskie

rytm w jazzie

songwriting

śpiew i praca z akompaniatorem

wokalna literatura jazzowa

zespoły wokalno-instrumentalne

zespoły instrumentalne – projekt 1

zespoły instrumentalne – projekt 2

STUDIA II STOPNIA

kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

animacja kultury

carillon

choreografia muzyki

improwizacja praktyczna

instrumentacja – projekt 1

instrumentacja – projekt 2

kontrapunkt

metodologia pisania pracy magisterskiej

metodyka audycji muzycznych

metodyka nauczania improwizacji fortepianowej

metodyka nauczania muzyki

metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

metodyka prowadzenia chóru

metodyka śpiewu zbiorowego

metodyka w zakresie nauczania rytmiki w szkole muzycznej II st.

muzykoterapia – podstawy praktyczne

muzykoterapia – podstawy teoretyczne

organoznawstwo z akustyką muzyczną

pedagogika muzyki

pedagogika twórczości

praktyka liturgiczna

praktyka w zakresie edukacji multimedialnej

praktyka w zakresie nauczania audycji muzycznych

praktyka w zakresie nauczania improwizacji fortepianowej

praktyka w zakresie nauczania muzyki – projekt 1

praktyka w zakresie nauczania muzyki – projekt 2

praktyka w zakresie nauczania śpiewu zbiorowego

praktyka w zakresie szkolnej edukacji muzycznej

praktyka zespołu instrumentów szkolnych

prowadzenie wokalnych zespołów rozrywkowych z literaturą

psychologia muzyki

psychologia rozwoju muzycznego

psychologia twórczości

rytmika w terapii

śpiew liturgiczny

taniec jazzowy

taniec współczesny

technika ruchu

teologia muzyki

warsztaty technik multimedialnych

współczesne systemy i koncepcje edukacji muzycznej

zespół instrumentów szkolnych

 

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

analiza improwizacji jazzowej – wokalistyka

analiza improwizacji jazzowej

Big Band

czytanie partytur

dyrygowanie

eksperymentalne combo jazzowe

gitara jazzowa

improwizacja wokalna

jazzowe studia orkiestrowe

kompozycja i aranżacja – instrumentalistyka

kompozycja i aranżacja – projekt 1

kompozycja i aranżacja – projekt 2

kompozycja i aranżacja – wokalistyka

kontrabas

reżyseria muzyczna

współczesna harmonia jazzowa – instumentalistyka

współczesna harmonia jazzowa – kompozycja i aranżacja

współczesna harmonia jazzowa – wokalistyka

zespoły instrumentalne