Zapoznaj się z zasadami rekrutacji 2022/2023:


Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnegoterminy egzaminów i Wymagania rekrutacyjne:

Wydział I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Harmonogram egzaminów wstępnych

DYRYGENTURA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Ważna informacja dla kandydatów na kompozycję i teorię muzyki (studia licencjackie)

PODYPLOMOWE STUDIA KOMPOZYCJI, płatne, 4-semestralne

  • 20 czerwca 2022 r., godz. 17.00

Wydział II – Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA

HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY

PODYPLOMOWE STUDIA W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI, płatne, 4-semestralne

PODYPLOMOWE STUDIUM MUZYKI DAWNEJ, płatne, 3-semestralne

  • 21 czerwca 2022 r.

Wydział III – Wokalno-Aktorski

WOKALISTYKA

Harmonogram egzaminów wstępnych (aktualizacja: 24.05.2022)

Wydział IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

studia stacjonarne I stopnia, 3-letnie

studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

PODYPLOMOWE STUDIA DYRYGENTURY CHÓRALNEJ I ORATORYJNO-KANTATOWEJ, SPECJALNOŚĆ: REALIZACJA PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH, płatne, 5-semestralne

  • 25 czerwca 2022 r., godz. 10.00, platforma Zoom

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie

studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie


opublikowano: 24.05.2022 / aktualizacja: 17.06.2022