miejsca:

wieża kościoła św. Katarzyny w Gdańsku (ul. Profesorska 3)

wieża Ratusza Głównego Miasta (ul. Długa 46/47)

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku / aMuz (ul. Łąkowa 1-2)

PROWADZĄCY:

prof. Gert Oldenbeuving (Zutphen, Niderlandy)

Richard de Waardt (Rotterdam, Niderlandy)

dr Monika Kaźmierczak (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

mgr Kamil Cieślik (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

Harmonogram:

23 listopada | czwartek / 23rd November | Thursday

 • 10:00 | wieża kościoła św. Katarzyny / The tower of St. Catherine’s church
  Prezentacja carillonu św. Katarzyny / Presentation of St. Catherine’s carillon
  / Monika Kaźmierczak, Gert Oldenbeuving
 • 11:00-13:00 | wieża kościoła św. Katarzyny / The tower of St. Catherine’s church
  Gra na carillonie – zajęcia zbiorowe dla zaawansowanych / Carillon playing for advanced group
  / Gert Oldenbeuving
 • 11:30-13:30 | Sala 413 w budynku żółtym aMuz / Room 413 in the yellow building aMuz
  Gra na carillonie – zajęcia zbiorowe dla początkujących / Carillon playing for beginners
  / Monika Kaźmierczak
 • 14:00-18:00 | Sala 416 w budynku czerwonym aMuz / Room 416 in the red building aMuz
  Warsztaty – muzyka na carillon automatyczny. Rys historyczny, aspekty techniczne, przykłady muzyczne / Workshop – Automatic music for carillon. Automatic drums, history, technical aspects of a computer, arranging/composing tips, examples
  / Richard de Waardt

24 listopada | piątek / 24th November | Friday

 • 10:00-11:00 | wieża kościoła św. Katarzyny / The tower of St. Catherine’s church
  Słowo wstępne / Introduction to a concert
  / Richard de Waardt
 • 11:00-11:40 | wieża kościoła św. Katarzyny/ The tower of St. Catherine’s church
  Cotygodniowy koncert carillonowy / Weekly carillon concert
  / Richard de Waardt
 • 12:00-14:00 | wieża kościoła św. Katarzyny / The tower of St. Catherine’s church
  Gra na carillonie – zajęcia zbiorowe dla zaawansowanych / Carillon playing for advanced group
  / Gert Oldenbeuving
 • 12.00-14.00 | Sala 413 w budynku żółtym aMuz / Room 413 in the yellow building aMuz
  Gra na carillonie – zajęcia zbiorowe dla początkujących / Carillon playing for beginners
  / Monika Kaźmierczak, Richard de Waardt
 • 15:00-18:00 | Sala 416 w budynku czerwonym aMuz / Room 416 in the red building aMuz
  Aranżowanie na carillon automatyczny – część praktyczna / Arranging for automatic carillon DIY
  / Richard de Waardt

25 listopada | sobota / 25th November | Saturday

 • 10:00-11:00 | Ratusz Głównego Miasta / Main Town Hall
  Wprowadzenie do koncertu / Introduction to a concert
  / participants
 • 11:15 | Ratusz Głównego Miasta / Main Town Hall
  Prezentacja carillonu Ratusza Głównego Miasta / Presentation of Town Hall’s carillon
  / Monika Kaźmierczak
 • 12:05-12:45 | wieża Ratusza Głównego Miasta / The tower of the Main Town Hall
  Cotygodniowy koncert carillonowy / Weekly carillon concert (ca. 40’)
  / participants
 • 16:30-17:00 | wieża kościoła św. Katarzyny / The tower of St. Catherine’s church
  25 lat koncertów na carillonie św. Katarzyny – spotkanie / 25 years of carillon concerts at St. Catherine’s – a meeting
  / prof. Danuta Popinigis, Gert Oldenbeuving, dr Grzegorz Szychliński
 • 17:00-17:45 | Koncert jubileuszowy / Jubilee concert
  / Gert Oldenbeuving, Monika Kaźmierczak, Wojciech Lauer
 • 17:45-18:00 | dzwonnicy św. Katarzyny / jubilee bell ringing at St. Catherine’s church
  Zakończenie kursu / End of the course

Ze względu na ograniczenia w ilości osób obowiązują zapisy do 15 listopada 2023 r. na adres mailowy: m.kazmierczak@amuz.gda.pl. Przy zapisach prosimy o wskazanie, w której części kursów chcą Państwo uczestniczyć: wykonawczej, „automatycznej” czy w obu.

KOORDYNATOR:

dr Monika Kaźmierczak

ORGANIZATOR:

Katedra Muzyki Kościelnej aMuz

Współorganizatorzy:

Katedra Kompozycji aMuz

Muzeum Gdańska, Miasto Gdańsk

PATRONAT:

Związek Kompozytorów Polskich

PATRONAT PRASOWY:

Polskie Centrum Infrormacji Muzycznej POLMIC