kurs odwołany

 

Prowadzenie:

prof. Helga Storck (Niemcy)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: a.olek@amuz.gda.pl do dn. 29.02.2020. W treści maila powinny się znaleźć: imię i nazwisko uczestnika oraz – przypadku osób spoza Akademii Muzycznej w Gdańsku – potwierdzenie (skan/PDF/zdjęcie) opłaty za udział w wydarzeniu.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

Dla studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dla osób spoza Akademii Muzycznej w Gdańsku (w tym także dla jej absolwentów) opłata za udział w kursach wynosi 100 PLN za 1 godzinę.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk

PL14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
(SANTANDER BANK POLSKA S.A.)

Tytuł przelewu:
Kurs Mistrzowski z Helgą Storck
imię i nazwisko uczestnika
UWAGA: W związku ze zmianą ustawy VAT osoby, które potrzebują fakturę, powinny w tytule przelewu dopisać informację „Proszę o fakturę na: ..." (tu należy wpisać nazwę firmy/instytucji, adres i NIP do faktury).

Organizator:

Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy

Miejsce:

Sala konferencyjna w Domu Muzyka (kampus aMuz, ul. Łąkowa 1-2)


prof. Helga Storck

Solistka, kameralistka, pedagog – jedna z najwybitniejszych harfistek. Urodzona na Śląsku, ukończyła z wyróżnieniem studia w Folkwangschule w Essen i pod kierunkiem M. Grandjany w Juliard School w Nowym Yorku. Była pierwszą harfistką w WDR Radio Orchester w Kolonii, w Operze w Hamburgu i Filharmonii w Monachium. Występowała ze znakomitymi orkiestrami i zespołami, także z mężem wiolonczelistą Klausem Storck. Dokonała wielu nagrań dla Deutsche Grammophon, Vox, Teldec, Erato, Calig, Colosseum, Philips i Polskich Nagrań. Prowadziła klasę harfy w Hochschule fur Musik Und Theater w Monachium i w Universitat Mozarteum w Salzburgu a od 2004 r. jest prof. klasy harfy w AM w Katowicach. Prowadziła kursy mistrzowskie w wielu krajach Europy, w Japonii, Korei i USA. Jej uczennice występują w znanych orkiestrach i zespołach na świecie. W 2014 r. została uhonorowana medalem Zasłużona Kulturze Gloria Artis.