Jury:

Jarosław Bester – przewodniczący
Małgorzata Skotnicka
Piotr Nowicki

Koordynator:

prof. dr hab. Elżbieta Rosińska

Harmonogram:

17:00 – rozpoczęcie otwartych dla publiczności przesłuchań
19:30 – ogłoszenie wyników i recital akordeonowy Jarosława Bestera

Organizator:

Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy